Ventilation, en viktig del av VVS i Malmö

Luften som vi dagligen andas är något som vi tar för given och vi tänker sällan på om den är av sämre kvalitet. Med detta tänker vi primärt på de lokaler vi dagligen vistas i – exempelvis hemmet, våra jobb samt skolorna där våra barn tillbringar sina dagar. Att luften i fråga ska kunna cirkulera och hela tiden vara fräsch och frisk är det faktiskt lag på; detta sedan Riksdagen 1991 tog beslutet om OVK och OVK besiktningar.

Man upplevde nämligen att ventilationen i många svenska fastigheter och byggnader var under all kritik och där man riskerade att – på sikt – fara illa av att vistas i dessa. OVK betyder Obligatorisk Ventilations Kontroll och där man på ett givet datum som fastighetsägare måste få sin fatsighet/sina lokaler inspekterade och besiktigade.

Skulle du exempelvis äga en fastighet i Malmö så ligger det på ditt ansvar att underhålla din ventilation och systemen för dessa; skulle en OVK besiktning visa att det finns brister – ja, då måste du inom en viss period korrigera dessa brister. Annars riskerar du ett vite. Det här, om något, visar på att just ventilation är en viktig del i våra dagliga liv – tar man beslut på Riksdagsnivå så vet man också att det är allvar.

Hur vet du då om ventilationen de facto är bristfällig? Ja, det finns några varningsignaler och vi kan använda dina barn som exempel. Vi kan säga att dessa går i en skola i Malmö där de varje dag kommer hem trötta och griniga på ett sätt som du inte känner igen. Du ringer runt och upptäcker att även andra föräldrar reagerat på samma sätt gällande sina barn. De går till skolan och är pigga, de orkar ungefär fram till lunch innan en dipp kommer. Där och då slutar koncentrationen fungera, klassen blir stimmig, den blir grinig och läraren kan inte längre lära ut de saker som står skrivna i läroplanen. Troligt är här att skolan har bristfällig ventilation och att det är dags att ta tag i detta genom att ringa ett företag inom VVS i Malmö.

Kontakta ett företag inom VVS i Malmö

Samma exempel går att applicera till dig själv och ditt jobb; klarar du en hel dag utan problem så är ventilationen förmodligen helt okj; känner du bristande koncentration, irritation och känner att det exempelvis är för varmt – ja, då ska också fastighetsägaren anlita ett företag inom VVS i Malmö. VVS – ska här tilläggas – är det samlade namnet för områdena Värme, Ventilation och Sanitet.

Även i ditt eget hem så kan du tjäna på att ringa ett företag inom VVS och samma varningssignaler finns där som i exemplen skola och jobb; trötthet, dålig koncentration och irritation. Undermålig ventilation kan även leda till fukt- och mögelskador i ditt hem, det kan ge allergi och astma och det är – helt enkelt – inte en miljö där du vill se dina barn växa upp. Låt ett företag inom VVS göra en besiktning redan idag om du upplever att din ventilation inte uppfyller kraven.

31 Dec 2016