Konsultation vid rättstvist

Om du anlitar en seriös besiktningsman för en överlåtelsebesiktning kan det efter några år trots allt visa sig att det finns fel på fastigheten – fel som inte syntes vid besiktningen.

Dessa kallas för dolda fel och det är mycket sällan du som köpare som bär ansvaret för att korrigera dessa. Dolda fel upptäcks ofta vid skada eller vid ombyggnation av fastigheten och detta kan leda till att du som köpare och säljaren av huset i fråga måste lösa ansvarsfrågan. Seriösa besiktningsmän kan hjälpa dig med nödvändig konsultation genom denna rättstvist.

De ger dig mer än gärna goda råd och detta då de i allmänhet anser att besiktning och juridik är väldigt nära besläktade. Att ett dolt fel upptäcks efter att du skrivit på kontraktet för ditt hus innebär inte per automatik att du bär ansvaret och ska betala hela kalaset.

Du har rättigheter och vi ser till att du också får dessa tillgodosedda.