Värdera din bostad i Sundbyberg

Hur mycket är din bostad i Sundbyberg egentligen värd? Det finns definitivt många som ställer sig den frågan idag och av flera olika skäl. Det finns ett enkelt sätt att ta reda på värdet och det är att kontakta en mäklare. Att värdera en bostad i Sundbyberg ger dig tydliga svar och möjligheter att ta nästa steg.

I Stockholm och närliggande områden som Sundbyberg så har man sett en ökning av priserna för bostäder under en lång tid. Det har förvisso kommit att avstanna på slutet, men som marknaden sett ut - nästan jämt - så kommer priserna säkerligen att fortsätta uppåt.

Varför ska man då värdera bostad i Sundbyberg? De allra flesta gör detta av det enkla skälet att man planerar att sälja och vill veta ungefär hur mycket pengar man har att röra sig med i samband med att man köper nytt. En värdering av en mäklare och det värde som denne sätter ligger ofta väldigt nära det slutpris som man får. Det öppnar upp för att man snabbt ska kunna påbörja sökandet efter en bostad i den nya prisklassen.

Att värdera en bostad i Sundbyberg kan även ge dig mer förmånliga lån. Ska du exempelvis renovera så kan en ny värdering ge dig möjlighet att låna upp på din bostad - du bakar in det nya lånet i bostadslånet och slipper genom detta de högre kostnader som ett nytt lån medför. Det är inte ovanligt. Man kan även se att en ny värdering kan ge dig lägre månadskostnader som en följd av lägre amorteringskrav.

Det finns, som synes, många starka argument till varför en mäklare ska anlitas för att värdera en bostad och detta oavsett om den ligger i Sundbyberg eller någon annanstans i Stockholm.

Vad är det som värderas egentligen?

Hur går då en värdering till och vad är det som värdera? Först och främst så värderas ytan - hur många kvm en bostad ligger på är extremt viktigt. Detsamma gäller emellertid kring hur pass välplanerad en bostad är. Det finns många exempel på där en mindre, mer välplanerad bostad värderas högre än en större sådan. Det allmänna skicket värderas också.

Hur gammal är bostaden, hur ser ytskikten ut, hur pass slitna är badrum och kök och hur ser exempelvis golven ut? Man ser även över föreningens ekonomi i samband med en värdering och mäklaren kollar även upp som det planeras några större, kostsamma och tidskrävande projekt inom den närmaste framtiden. Ett stambyte är sällan något som en köpare nappar på, som exempel.

Att värdera en bostad handlar även om att värdera läge och område. Sundbyberg är en populär förort och där handlar det sällan om att området behöver säljas in. Däremot så kan man se att läget spelar roll: finns det insikt, finns det balkong, har man nära naturen och hur pass nära är det till skolor, förskolor och olika kommunikationer. Det handlar om att skapa en helhetsbild. En värdering inkluderar det mesta.

Värdera och renovera

Är du missnöjd med din värdering? Du kanske hade hoppats på mer? En mäklare värderar ärligt och det kan innebära missnöje. Rådet är emellertid att ta en värdering med gott mod och rak rygg. Det kanske går att påverka värdering genom att renovera om i bostaden?

Rådfråga din mäklare om vad det är som skapat den lägre värderingen och om det finns några ingrepp som kan höja värdet inför en försäljning? En värdering kan på så sätt ses som lite av en rådgivning som i slutändan kan leda till högre slutpris på din bostad i Sundbyberg.

16 May 2020