Tips och råd för er som behöver utföra en rivning i Göteborg

Planerar ni att bygga nytt men behöver först riva? Ta då hjälp av ett företag som är experter på rivning och sanering i Göteborg. Här är några tips och råd.

Ska ni bygga nya moderna lokaler men behöver först riva? En rivning måste ske på ett säkert sätt så att varken omgivningen eller de som utför rivningen kommer till skada. Allt material måste sorteras och skickas till återvinningen i den mån det är möjligt.

Finns det farliga ämnen i byggnaden som exempelvis PCB eller asbest behöver man även utföra en sanering. All rivning kräver noggrann planering och därför måste man börja med att besiktiga byggnaden så att man sedan kan göra upp en plan över arbetet. Är man osäker på om det finns miljöfarliga ämnen i byggnaden tar man även prover på olika byggmaterial.

Viktigt att anlita ett certifierat företag vid rivning

En rivning i Göteborg kräver särskilda kunskaper och därför måste man anlita ett certifierat företag. Ta in offerter från några olika aktörer som är experter på rivning och sanering. Det är mycket som kan gå fel vid en rivning och det är viktigt att välja en erfaren och pålitlig aktör.

Titta därför även på vilka andra uppdragsgivare företaget har och be om referenser. Innan rivningsarbetet påbörjas behöver man även skriva ett tydligt avtal där det framgår hur mycket det kommer att kosta och när arbetet ska vara slutfört. Tänk på att det även kan behövas ett rivningslov från kommunen och att det är ägaren av byggnaden som ska ansöka om detta.

18 May 2023