Ta kontakt med en rörmokare

Att vara husägare innebär att man står på egna ben och att man själv har ett ansvar över skötseln och driften. Går någonting sönder så är detta något som också kommer att kosta pengar och det är också därför som man som husägare måste vara lite extra noggrann och genomföra regelbundna kontroller kring husets status. Det här gäller både in – och utvändigt och man kan här peka särskilt på tre stycken områden: taket, grunden och stammarna – tre stycken områden som kan föra med sig väldigt stora skador om de går sönder. Taket och grunden på ett hus är något som många husägare har koll på – man vet att ett tak har en begränsad livslängd och man vet att en dränering då och då är nödvändigt att genomföra för att undvika fukt-, vatten-, och mögelskador.

Stammarna är dock något som man har sämre koll på och man tar för givet att dessa ska hålla i all evighet. Något som de dessvärre inte gör och om de brister eller går sönder så kan detta innebära en ren katastrof – både kostnadsmässigt och sett till att man inte kommer att kunna leva i huset under tiden då reparationen pågår.

Tänker man efter så är det hela logiskt; varje gång man duschar, spolar i toaletten eller använder en kran så sliter detta på rör och ledningar som löper på insidan av huset och det är också dessa som man måste kontrollera med jämna mellanrum. Det här gör man genom att kontakta en rörmokare som med ny, avancerad teknik direkt kan ge ett svar på hur stammarna ser ut och i vilket skick de är i.

En rörmokare kontrollerar detta genom att föra in slangar i rören och där det finns kameror fästa i en änden; detta gör att den rörmokare man anlitat följa allt i realtid och även om stammarna skulle vara av god kvalitet så finns det även andra fördelar med en sådan kontroll.

En rörmokare sparar dina utgifter i Stockholm

Om vi säger att du äger ett hus i Stockholm där du upplever att det blir stopp i avloppen mer än normalt; att det kanske bubblar i handfaten eller att det luktar konstigt – det här kan vara ett tecken på att en stamspolning behöver genomföras. Något som alltså både upptäcks – vid kontrollen vi nämnde ovan – och utförs av den rörmokare du anlitar.

Kostnaden för en rörmokare är låg och dessutom så kan man använda rot-avdraget för dennes tjänster; något som gör att du kan dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. En rörmokare – om du har honom på plats i ditt hus i Stockholm – kan även se över ventilationen och hur mycket energi som ditt hus drar.

Det här kan sänka dina kostnader avsevärt och framförallt ge dig och din familj en bättre inomhusmiljö; undermålig ventilation är ett stort problem som för med sig onödiga sjukdomar, allergier och till och med astma. En rörmokare kan hjälpa dig med en kontroll även av detta samt hjälpa dig till bättre lösningar för ett behagligare inomhusklimat – oavsett om ditt hus ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

13 Sep 2017