Sveriges mest kända ”mögelhus”

Det kan vara en fantastisk arkitektur, underbart läge eller intressanta funktionella lösningar som skapar ett ovanligt intresse för en bostad – eller enorm mängd mögel. Det sista är visserligen ytterst ovanligt men hände med en bostad år 2016. De bilder som mäklaren la ut vid dess beskrivning visar en bostad som var helt omöjligt att bo i. Det handlade inte om mindre fuktskador eller mögelproblem. I detta fall var det snare att tala om en mögelinvasion. Eller som Expressen skriver ”Mögelhuset som ligger ute för försäljning är i behov av en rejäl mögelsanering”. Det är ändå en mild beskrivning. Taken, väggarna och delar av fönstren var delvis täckta av möglet.

Stort intresse

Även om mäklaren satte ett mycket lågt utgångspris för bostaden så hade han aldrig trott på så stort intresse. Inför första visningen var det mellan 60-70 sällskap som hade visat sig intresserade. Det var alltså långt över vad som är vanligt för en visning. Utgångspriset var 2,5 miljoner vilket kan låta högt men med tanke på läge var det extremt lågt. För jämför man mot vad villor går för i Stockholm och Göteborg i liknande läge får man vara beredd att lägga ut ett par miljoner till.

Obebott

Orsaken att det skapats så mycket mögel beror enligt mäklaren på att huset stått obebott under längre tid. Under denna tid har någon uppvärmning inte skett och med tiden kommer därmed fick fukten att övertaget och mögel fick möjligheten att växa och frodas.

Går att rädda med mögelsanering

För att ge en så korrekt bild av bostaden som möjligt hade mäklaren undersökt om det skulle gå att bo där om en mögelsanering genomfördes. Enligt bedömare skulle detta vara möjligt. Här får alltså köparen väga ihop kostnaden för bostaden samt för eventuell mögelsanering. Vad mögelsanering kostar i Stockholm beror på flera faktorer. Det är inget företag som väljer att gå ut med pris på hemsidan eftersom ingreppen är så olika omfattande. Detta i likhet med att en snickare inte skriver ut vad det kostar att bygga ”ett hus”. Något som även avgör priset är vad sanering ska ske från, bara mögel eller även asbest?

Kan bli ett prestigeobjekt

Mögelhuset låg i Göteborg så chansen är stor att ett företag från den stad får genomföra mögelsanering. Samtidigt är detta ett klassiskt ”prestigeobjekt”. Det skulle inte vara oväntat om ett flertal företag från Stockholm som jobbar med mögelsanering även visat intresse. Att få medial uppmärksamhet väger tungt och chansen att media lyfter upp detta projekt är stort. Inte minst i branschtidningar då detta är något av ”unikt fall”

När denna artikel publicerades var det inte offentligt om mögelsanering skulle genomföras eller om huset skulle tas bort för att ge plats till nya bostäder. Något liknande fall har inte rapporterats från Stockholm eller andra större städer.

3 Nov 2017