Stort ansvar på köparen upptäcka fel

De flesta som är beredda att köpa hus, vet att det är upp till köparen att upptäcka fel som kan finnas i bostaden. Lagen lägger stort ansvar på den som köper ett hus, eller lägenhet, att upptäcka om det kan finnas några fel på bostaden.

För en lekman kan det vara svårt att upptäcka fel som kan finnas i ett hus, som är så välstädat, stajlat och som ser så trevligt ut, både på bilderna och under den korta visningen som man har möjlighet att gå på. Då är det en bra idé att kosta på sig en särskilt besiktning. Man betalar då för att en besiktningsman (eller kvinna) dom gör en besiktning i huset.

Suterränghus kan drabbas av fukt

Är det en suterrängvilla, kan man med fog misstänka att huset kan drabbas av fukt. Det säger sig självt, att om man bygger ett hus på ett område där huset ska vila både på den övre delen av tomten och sedan ha den andra delen på den underliggande delen av tomten att ett sådant hus riskerar att drabbas av fukt. Vi har ju en del nederbörd i Sverige. All nederbörd rinner neråt och har man då ett hus som ligger nedanför en upphöjd plats, rinner vattnet ner i källaren. Ett sådant hus bör i alla fall dräneras ordentligt för att inte drabbas av vattenskador. Husägaren bör se till att vattnet rinner ner på annat sätt än ner i källaren.

Felbyggda badrum kan också ha fuktskador

Det finns andra risker som kan finnas i hus än fuktskador i suterränghus. Har någon gjort till exempel en badrumsrenovering, kan man bygga in en hel del fel. Det finns tyvärr en del hantverkare som har stora samveten och som inte bryr sig om hur renoveringen genomförs. Märker man det när man går på en visning, kan man mycket väl påpeka det i budgivningen. Då vill man ju pruta på priset då en del av inköpet kommer att gå ut på att renovera om badrummet. Men hur upptäcker man det? Att det finns fuktskador på ett hus?

Lukten

Man kan känna lukten ibland bara genom att lukta på huset och gå in i de olika rummen och känna efter om man känner en ”källarlukt”

Fläckar

Man kan titta efter fläckar på mur- eller betongväggarna. Svarta fläckar kan vittna om betydande fuktproblem i huset.

Mäta luftfuktighet

Det finns även fukt som inte luktar, eller syns. Då behöver man använda en fuktmätare. Man kan mäta fukthalten på trä och betong. Har något rum en luftfuktighet på över 75 procent är det det samma som problem med fuktighet i huset. I värsta fall kan man även ta in en hund som kan känna lukten av fukt.

Vad göra om badrummet har fuktskada?

Vad gör man om man har ett badrum som är felbyggt? Har man dolda fel i badrum, men där vattnet till exempel inte rinner ner i golvbrunnen som det är tänkt, måste man riva upp golvet och gjuta om det så att den får den vinkel som alla badrumsgolv behöver ha. Då lägger hantverkaren en våtrumsmatta på det omgjutna golvet och kan också installera en golvvärme. Sedan lägger de på klinker på golvet. Har fukten spridit sig i väggar, måste de rivas och de delar av väggen ersättas med nytt material. Det är mycket viktigt att allt görs noggrant och med dokumentation så att den som äger huset, vet vad de har gjort. Läs mer om badrumsrenoveringar på: http://www.badrumsrenoveringsollentuna.se.

22 Feb 2018