Solceller för företag - stora fördelar

Solceller har blivit en av de stora snackisar i Sverige under senare år. Dels så ser man att fler och fler villaägare tar steget och installerar solceller på sina tak. Dels så ser man också att tekniken och utvecklingen gått framåt rejält - något som gjort att kostnaderna för installation och material blivit avsevärt mycket lägre; något som kommer att leda till att än fler tar steget. Är solceller då för alla?

Solceller innebär att man monterar paneler på taket och att dessa fångar upp energi från solen. Förenklat så omvandlas dessa till elektricitet - vi går inte in på detaljer - och man kan som villaägare i och med detta göra sig oberoende av omvärldens priser. Man producerar egen el snarare än att köpa sådan.

Faktum är att man ofta kan se ett överskott där produktionen av el överträffar förbrukningen. Det gör att man kan tjäna pengar genom att sälja elen vidare. Ser man till solceller så finns även andra fördelar. Dels i form av att man minskar sina avtryck på klimat och miljö - elen som produceras kan inte bli grönare - och dels även i att man som villaägare exempelvis kan utöka och integrera andra lösningar såsom exempelvis uppvärmning av pool eller laddstation till bilen. Man kommer, genom solceller, ett steg närmare framtidens energilösningar och man gör det redan idag.

Solceller till företag - bli oberoende och tjäna pengar

Är då solceller enkom en lösning för villaägare? Långt därifrån. Faktum är att solceller till företag redan nu börjar dra till sig ett intresse och att många fler i framtiden kommer att välja detta. Anledningen är enkel och lika logisk som för en vanlig villaägare: som företag och som ägare till fastigheter så kan man producera egen el, tjäna pengar och få en säker drift som - med regelbunden service - aldrig sviker.

Vanligt är att man ser att olika lantbruk väljer solceller, men i takt med utvecklingen så ser man även att exempelvis mekaniska verkstäder och andra företag inom industrin väljer att implementera framtiden i sina verksamheter.

Vilket, såklart, handlar om ett lite större projekt och där valet av leverantör blir än viktigare. Att fokusera på gällande detta är framförallt erfarenhet. Det finns ganska många som idag erbjuder olika lösningar inom solceller - och därmed finns också en ganska varierande kvalitet sett till den effekt man får. Därför blir erfarenhet en nyckelfråga. Hur många år har man arbetat med solceller - och hur pass stor vana har man av större projekt?

Vi skulle definitivt fästa ett ganska stor fokus på det senare. Kan ett företag visa upp referensprojekt av en liknande - gärna större - storlek än vad ditt företag behöver så är detta något väldigt positivt. Kolla alltid referenser och se till att kontakta dessa innan ni går vidare. Klart står att solceller kan påverka och göra en enorm skillnad även för företag, men lika klart står att fel leverantör och installatör kan ge en sämre effekt än vad man planerat. Välj rätt och ta er tid att undersöka innan ni bestämmer er.

21 Dec 2021