Saker som en fastighetsägare bör känna till

Som fastighetsägare har mhissan en rad olika områden att ansvara för. Hisservice, avfallshantering, buller, energi, fukt och mögel är bara några exempel. I den här texten kan du lära dig lite om vad fastighetsägare egentligen har för ansvar. Informationen gäller för Stockholm och är hämtad från kommunen – märk väl att det kan skilja sig något mellan olika kommuner och län.

Avfallshantering

Enligt Stockholms kommun är den som äger ett flerbostadshus skyldig att ha ett abonnemang för sophämtningen (gäller hushållsavfall). I Stockholm specifikt är det Stockholm Vatten och Avfall som har det huvudsakliga ansvaret för detta, men i andra kommuner finns andra aktörer, givetvis. Vad gäller grovavfall skall de som bor i fastigheten erbjudas möjligheten att slänga detta i grovsoprum eller tillfälliga containers.

Hissar

Ansvarar man för hissar är det viktigt att löpande se till att den håller god kvalitet, något som många löser med att anlita hisservice. I Stockholm finns det en rad olika företag som sysslar just med hisservice, men oberoende av plats i landet är det viktigt att man hittar en underentreprenör för hisservice – eller på annat sätt – säkerställer att hissen är säker att använda.

Som fastighetsägare behöver man känna till att äldre hissar inte sällan saknar säkerhetsutrustning som idag anses vara självklar. Delarna slits vid användning, och så småningom kommer oundvikligen en dag när något går sönder. I värsta fall är det en kritisk komponent vars brist på funktion kan föra med sig allvarliga konsekvenser. Det här löses genom regelbunden och högt kvalitativ hisservice. Här kan du läsa mer om hisservice. 

Bullerregler

Det har varit ganska mycket tal om bullerregler i storstäder som Stockholm och Göteborg på senare år. I Stockholm gäller att bostadslokaler kan få bidrag för fönsterdämpning. Närmare bestämt behöver ljudnivån vid fasaden överstiga 82 dB, mätt från fasaden. På kommunens hemsida finns en bullerkarta i Stockholm – liknande kan säkerligen hittas för andra storstäder.

Rökning

Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är förbjuden. Det gäller till exempel för skolor och sjukhus, men även lokaler som brukas gemensamt av hyresgäster. Det här gäller inte bara byggda, permanenta lokaler, utan även tillfälliga sådana, till exempel så kallade partytält där luften inte kan flöda fritt.

 

Däremot kan rökning ske i bås eller mindre utrymmen som är avsedda just för rökning. Är det en restaurang får det endast utgöra en mindre del av lokalen, och ingen servering av mat och dryck får ske där.

 

Snö och is

En het potatis i Stockholm och andra större städer har varit istappar och hur fastighetsägare hanterat dem. När underhållet på vintern har eftersatts, har det i en del fall lett till mycket allvarliga konsekvenser. Det här gäller inte bara istappar givetvis, utan även stora snömängder på taken.

11 Jan 2019