Så minskar du risken för asbest

Asbest är sedan länge förbjudet i Sverige, men det kan fortfarande finnas i äldre hus. För att undvika exponering för asbest i hemmet behöver du vara medveten om var det kan finnas och hur man kan bli av med det.

Var uppmärksam på asbestens närvaro

Med tiden har synen på och kunskapen om olika byggmaterial förändrats, vilket är en positiv utveckling. Asbest betraktades från början som ett revolutionerande material med sina särskilt brandskyddande egenskaper, tills dess skadliga effekter på människors hälsa uppdagades och asbesten förbjöds helt. Under 1960- och 1970-talet användes asbest flitigt i många byggnader och bostäder, och rester av det kan fortfarande hittas i material som mattlim, plastmattor, kakelfogar och rörisoleringar. Så länge asbesten är intakt utgör den ingen fara, men när man börjar riva eller bearbeta materialet frigörs de farliga fibrerna och sprids i luften. Om du bor i ett äldre hus och planerar att byta ut färgerna från 70-talet mot något ljusare och fräschare är det viktigt att först undersöka om det finns asbest i huset och hur man hanterar det i sådana fall.

Anlita en specialistfirma för säkerhets skull

Även om du som privatperson kan genomföra analys och sanering av asbest, krävs det att du har fullständig kunskap om förfarandet och tillgång till rätt skyddsutrustning. En vanlig dammsugare räcker till exempel inte eftersom fibrerna enkelt kan passera genom filtret och spridas i luften som du andas. Ett vanligt munskydd är heller inte tillräckligt. Sanering av asbest kräver användning av luftslussar, specialdammsugare och en ordentlig skyddsdräkt för att vara så säkert som möjligt. Det bästa alternativet är därför att anlita en auktoriserad firma, exempelvis asbestsaneringstockholm.nu, som är specialiserad på att identifiera, sanera och ta hand om gammalt asbestmaterial.

Var medveten om vanliga källor till asbest

Synen på asbest som ett allsidigt mirakelmaterial ledde till att det användes inom en mängd olika byggprojekt och konstruktioner. För att minska risken att utsättas för asbest när du till exempel renoverar eller bygger om hemma är det viktigt att känna till de vanligaste källorna till asbest och undersöka om de finns i din bostad. Glöm inte att också kontrollera exteriören eftersom asbest var populärt att använda i både fasadmaterial och takplattor.

4 Jul 2023