Radonutredning - anlita proffs och få tydliga besked

Har du någonsin hört talas om en radonutredning och en mätning av radon? Frågan kring radon och konsekvenserna av långvarig exponering av detta ämne har under senare år kommit att bli alltmer aktuell. Det finns ett tydligt samband mellan långvarig exponering av radon och lungcancer - i synnerhet om man även är rökare.

Just rökning är den överlägset största boven i dramat gällande lungcancer, men radon och inandning av detta ämne - under en lång tid - är tvåa på listan över bakomliggande orsaker. Av dessa skäl så blir en radonutredning viktig - oavsett om det handlar om din villa, en fastighet, hos ett företag eller i exempelvis offentliga miljöer.

Två saker sticker ut vad gäller radongas i övrigt: dels så finns radongas egentligen överallt och i varierande halter - dels så kan man också genomföra åtgärder för att sänka halterna av radongas till godkända nivåer.

Sänk radongasen under referensvärdet

Gällande just en godkänd nivå så är en riktlinje att halterna av radongas inte ska överstiga 200 Bq/m3 och det är ett referensvärde att utgå från. Det man däremot bör veta och ha med i beräkningen är att du, som sagt, även exponeras för radongas i andra sammanhang och att även om ditt hem ligger i linje med referensvärdet så kan du ändå agera för att sänka halterna.

Har man exempelvis höga halter av radongas på arbetet - och halter i linje med referensvärdet i hemmet så blir det ändå och oavsett en ganska hög exponering på daglig basis. Därför är också en radonutredning en viktig ingrediens i att säkerställa en god miljö i byggnader, fastigheter och lokaler över hela Sverige. Genom att anlita ett företag som erbjuder en professionell radonutredning - där man hittar källan, där man mäter och där man ger förslag på konkreta åtgärder - väldigt viktigt.

Upptäcka radongas på egen hand? Omöjligt. Gasen syns inte och den är luktfri. Det enda du kan göra är att anlita ett företag som erbjuder radonutredning - och agera utifrån det svar undersökningen ger.

23 Dec 2023