Lönsam fönsterrenovering i Stockholm

Att renovera gamla fönster i Stockholm är ofta mer lönsamt än att byta till nya fönster. Och även om nya fönster är mer energisnåla är förtjänsten så liten att den inte anses vara försvarbar.

Tvärtemot vad många tror så är det faktiskt mer lönsamt att renovera gamla fönster än att byta till nya energisnåla. I alla fall om de fönster man har är av bra kvalitet och av kärnvirke. Förr i tiden gjorde man fönster av det bästa virket och det är därför det idag finns gott om fönster som är över hundra år gamla. Men det finns också ganska många hus som under slit-och-släng hysterin i mitten på nittonhundratalet fick sin gamla fönster utbytta mot fabrikstillverkade av sämre virke. Sådana fönster lönar det sig istället att byta ut och gärna då mot tidstypiska av trä från när huset byggdes.

Hur ofta måste man renovera fönstren?

Hur ofta man behöver renovera fönstren beror på hur pass utsatta de är för väder och vind, men det brukar behövas någonstans mellan vart femte till tionde år. Men för att fönster ska hålla så länge är det viktigt att de målas med kvalitetsfärg och att fönsterrenoveringen utförs på rätt sätt. Inte sällan brukar de fönster som utsätts för mer sol eller som vetter mot söder behöva renoveras oftare än de övriga. Man brukar se på fönstren när det är dags. Kittet kan ha börjat spricka och färgen flagna. Då färg och kitt skyddar träet och håller det friskt ska man inte vänta för länge med fönsterrenovering.

27 Oct 2021