Låt bara en certifierad rörmokare göra stamspolning i Stockholm

Ibland har villaägare blivit uppringda med erbjudande om stamspolning. Men i Stockholm är det viktigt att bara låta en certifierad rörmokare göra arbetet.

Man ska alltid vara försiktig när man blir uppringd av någon som erbjuder sig att utföra tjänster i hemmet. Detta gäller särskilt tjänster, exempelvis stamspolning, där det är svårt att kontrollera att arbetet utförts och att det utförts på rätt sätt. Oftast märker man inte brister förrän efter en längre tid.

Det är bra att regelbundet spola igenom fastighetens rör för att förhindra att det uppstår proppar eller skador på rören. Regelbunden översyn och skötsel gör att man kan undvika stopp i avloppet eller, i värsta fall, översvämningar eller läckor. Stamspolning är ett effektivt och smidigt sätt att sköta husets avlopp.

När du anlitar en certifierad rörmokare för stamspolning

Rekommendationen är att man spolar rent rör och stammar i en fastighet vart tredje till femte år, i förebyggande syfte. Arbetet utförs med hett vatten som spolas genom systemet med högtryck. Är det ett gammalt rörsystem kan man samtidigt som man spolar begära att få en inspektion av rörens insida.

Det är viktigt att anlita kunniga och erfarna hantverkare eftersom belastningen av det höga vattentrycket kan skada rören om det inte utförs på rätt sätt. En certifierad rörmokare har den erfarenhet och den utrustning som krävs för att göra en säker stamspolning i Stockholm. Du når enklast din rörmokare genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan men det går också bra att ringa.

24 Jul 2023