Hitta dolda fel

När man ska köpa ett hus så är det mycket viktigt att man noggrant tar reda på skicket som huset har. Eftersom det kan vara svårt att kunna allt och se allt så bör man anlita en besiktningsman.

Ett hus kan se friskt och välskött ut men det kan finnas sådant som man inte ser med blotta ögat, och som kan innebära stora ingrepp och höga kostnader för den nya ägaren. Det kan till och med vara sådant som den befintliga ägaren inte ens vet om. Därför ska man alltid se till att anlita en besiktningsman vid alla typer av husköp, såväl större villor som fritidshus.

Det är en kostnad på några tusenlappar - till skillnad mot kostnader på hundratusentals kronor och uppåt om det visar sig att huset hade ett stort fel som måste åtgärdas av nye ägaren.

Fukt och andra skador

Med hjälp av ett tränat öga, och en besiktningsmans kunskap och verktyg, kan man ta reda på hur det står till med grunden och stommen i ett hus. Man får veta om det finns fuktskador eller om elen är dålig och behöver dras om. Som intresserad köpare kan man även få veta en hel del annat som kan påverka beslutet att köpa - och även om priset på köpet är rimligt. Ibland kan det finnas så pass många intresserade köpare att man kan låt sig stressas av säljaren att inte ta tiden för en besiktning. Men då bör man hellre dra sig ur köpet än att köpa utan en besiktning. Mer information finns på denna hemsida: mhbyggteknik.se

15 Mar 2021