Har du korrekt brandskydd?

Har du som fastighetsägare något ansvar gällande brandskydd i din fastighet? Det har du definitivt. I Sverige sker ungefär 20.000 bränder varje år i bostäder och i en fastighet så har en brand en större potential att bli en ren katastrof än vid exempelvis en villabrand. Vad händer om det börjar brinna i en lägenhet i din fastighet och hur kan du välja brandskydd som förhindrar en ren katastrof?

Först och främst så har du ett ansvar som ligger i att systematiskt se över- och arbeta med fastighetens brandskydd på ett systematiskt sätt. Det kan du gärna ta hjälp med och anlita ett företag som specialiserat sig på att ta fram lösningar inom brandskydd som kan rädda liv - och även rädda din fastighet från större skador än nödvändigt. Du tjänar definitivt på detta.

Det arbete som företaget inom brandskydd gör är det som ligger till grund för räddningstjänstens arbete i samband med en utryckning och det är också deras regler som ska följas. Att du tar ditt ansvar som fastighetsägare är det som kommer att leda till att räddningstjänsten - i händelse av en brand - kan rädda så många och så mycket som möjligt.

Vad ska det finnas för brandskydd i en fastighet?

Låt oss gå igenom några saker som ska finnas i en fastighet för att den ska vara så säker som möjligt och ha ett brandskydd som är att anse som komplett:

  • Rökluckor. Rökluckor gör att den giftiga röken försvinner ut från fastigheten. Röken är den som dödar flest personer i samband med en brand. Ditt ansvar ligger i att regelbundet kontrollera dessa så att de går att öppna och stänga.
  • Stigarledningar. Om du har en fastighet med fler än åtta våningar så ska denna också ha stigarledningar monterade. Dessa gör att brandmän snabbare kan få vatten mellan- och till respektive våningsplan. Underhållet - och skyltningen - ligger på ditt bord att ta ansvar för.
  • Dörrarna. Vid en brand fungerar varje lägenhet som en egen cell och dörren är det största skyddet. Du har ett ansvar i att följa de regler som finns gällande tjocklek och att varje dörr ska stå emot rök och eld i minst trettio minuter. Det är definitivt ingen dum investering att uppdatera dörrarna till regelrätta branddörrar. Varje minut räddar ett potentiellt liv!
  • Brandvarnare. Du ska se till att det finns brandvarnare i varje enskild lägenhet - men det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för kontrollen och den fungerar. Det är inget krav att du ska sätta upp brandvarnare i övriga utrymmen och i trapphus - men å andra sidan: varför inte? Det handlar om en blygsam kostnad som kan rädda liv.
  • Information och framkomlighet. Du ska se till att det finns tydlig information om hur man ska agera i händelse av brand. Du har även ett ansvar i att se till att räddningstjänst och brandkår kommer fram och kan utföra sitt jobb. Inga låsta grindar, bra snöröjning, inga containers som blockerar och inga andra föremål som kan blockera vägen i en akut situation. Det här är något du måste ha koll på!
22 Feb 2020