Fler och fler väljer värmepumpar i Stockholm

Den enklaste modellen bland värmepumpar i Stockholm är luft-luftvärmepumpen. Den är lätt att installera, tar liten plats och är ett energieffektivt alternativ.

Luftvärmepumpen hämtar värmen som lagras i utomhusluften och är egentligen ingen ny uppfinning, även om den har kommit att användas av fler och fler de senaste åren. Den första värmepumpen i Sverige testades redan 1948 då man använde värme från en ladugård. Pumpen kallades Kovärmeanläggning men var bara starten på en snabb utveckling.

Under oljekrisen på 1970-talet började fler och fler att se sig om efter alternativa värmekällor. Eldningsoljan blev för dyr och även om elen på den tiden inte hade kommit upp i de kostnader vi har idag, började man leta nya energisnåla alternativ.

Värmepumpar är både energieffektiva och miljövänliga

En modern luftvärmepump i Stockholm är tyst och effektiv. Den fungerar utmärkt som primär värmekälla och kan sänka energiförbrukningen med upp till 80%. Detta innebär att den investering man gjort när man installerade värmepumpen kan betala sig på bara ett par år. Väljer man en så kallad luft-vattenvärmepump så kopplas den till den vattenburna värmen i huset och ger då samtidigt varmvatten.

En luft-luftvärmepump är lätt att installera. Den tar värme ur luften och blåser ut den uppvärmda luften i bostaden. En luft-luftvärmepump passar särskilt bra i mindre bostäder och i fritidshus och är lätt att installera. Under den varma årstiden kan den dessutom användas som airconditioner och kyla ner inomhusluften om det blir för varmt. All installation ska utföras av behöriga vvs-tekniker.

8 Aug 2023