Fastighetsboxar är fortfarande relevant

Oavsett hur mycket du mejlar över nätet finns det likväl ett fortsatt behov av fastighetsboxar. Den kraftigt växande e-handeln är ett av många exempel på det.

Ja, det är förvisso sant att vi lever i en digitaliserad värld som erbjudit helt nya metoder att kommunicera på, och att det skett på bekostnad av att den fysiska posten har fått en mindre roll. Bara det faktum att Postnord beslöt sig för att dela ut post enbart varannan vardag vittnar om det. Men det innebär inte att tiden för fysisk post är helt över. Än.

Det finns fortfarande anledning att ha kvar sin fastighetsbox i bostadshuset. Och det finns också all anledning för fastighetsägarna att se till att fastighetsboxar finns på plats – det är ju trots allt de som någonstans har ansvaret. För hur mycket det än mejlas finns det vissa saker som inte kan skickas digitalt.

Fastighetsboxar – underskatta inte betydelsen

För någonting annat som ökat parallellt med digitaliseringen är e-handeln. Folk tycker om att beställa hem saker till sina fastighetsboxar istället för att gå till en fysisk butik och handla dem där. Så där har du en direkt anledning till varför det kommer att finnas behov av vanliga postlådor även framgent.

Inte heller ska man underskatta den sentimentala aspekten av att få papperspost i vanliga kuvert hem i brevlådan. Det kan betyda mycket för en person att få ett traditionellt brev, som någon har bemödat sig med att skriva för hand, istället för ett opersonligt e-postmeddelande som vem som helst hade kunnat skicka. Läs mer kring fastighetsboxar, gå till denna sida: https://www.fastighetsboxar.net/ 

28 Mar 2023