Dolda fel på el och VVS

Dolda fel i hus förknippas ofta med fukt- och mögelskador, som till de nya ägarnas fasa upptäcks en tid efter att de flyttat in. I verkligheten är det dock väldigt sällan som fukt och mögel klassas som ett dolt fel. Varje husköpare har en undersökningsplikt och den allmänna hållningen hos försäkringsbolag och branschkunniga är att fukt och mögel alltid går att upptäcka med rätt mätinstrument.

Istället är det andra typer av fel som brukar kunna klassas som dolda, och främst handlar det om problem med el- och vattenledningar. Felaktigt dragen el och VVS är mycket svårt att upptäcka och de flesta i branschen är överens om att det är orimligt att den genomsnittlige husköparen ska kunna inspektera ett elsystem med rätt mätinstrument eller till och med genom att skruva upp eluttag och strömbrytare. Som husköpare måste man kunna lita på säljarens försäkringar att allt är i sin ordning.

Många amatörer i omlopp

Tyvärr finns stor okunskap om el hos privatpersoner. Ett vanligt misstag husköpare gör är till exempel att anta att elen är jordad, eftersom det sitter jordade uttag i alla rum. Detta är alls ingen garanti. Även bland professionella elfirmor förekommer fusk, och dessutom vet många privatpersoner väldigt lite om el, men har ändå tillåtelse att själva byta eluttag. Då kanske de köper ett jordat uttag och installerar det utan att tänka på att det faktiskt sänder fel signaler. Det är mycket vanligt att elektriker upptäcker att det saknas jordkabel bakom ett jordat uttag.

Ännu värre kan det vara när det kommer till så kallad fulel. El som dragits själv av privatpersoner med vaga kunskaper, bara för att de tycker det är ”kul att fixa själv”, är ofta helt livsfarlig och den överlägset vanligaste orsaken till bränder och olyckor i svenska hus. Som köpare måste man försäkra sig om att elen är dragen av behöriga elektriker och helst även kolla upp firman som dragit elen. Ställ överhuvudtaget många frågor, och se även till att besiktningsmannen du tar in har kunskap om el och hur man kontrollerar den. Allt går inte att upptäcka men du kan skaffa dig en relativt heltäckande bild.

Dolda fel på VVS

Dolda fel på vattenledningar är också vanligt, framför allt på grund av läckande rör. Läckande rör kan i sin tur bero på ålder eller på slarviga skarvningar. I det första fallet är det antagligen inte ett dolt fel, eftersom skador som beror på ålder borde ha kunnat förutses. Om det nyligen dragits ny VVS i huset, och det har gjorts på ett slarvigt eller oprofessionellt sätt som orsakar en fuktskada, räknas det däremot i regel som ett dolt fel, Det går inte att undersöka ett hus rörsystem vid en besiktning.

Gör så mycket du kan för att vara på den säkra sidan

För att sammanfatta: Fukt och mögelrisk går alltid att utesluta, och el kan du i viss mån kontrollera. Så detta ska du alltid göra. Röster höjs alltmer för att även elbesiktning ska bli obligatorisk och ingå i undersökningsplikten, och det ligger mycket i det. Vad gäller VVS gäller det att ställa många frågor. Kan säljaren inte svara får du ta dig en funderare på om det är värt risken. Lycka till med ditt husköp!

Här kan du läsa mer om dolda fel.

12 Apr 2018