Därför ska du anmäla nytt Attefallshus i Stockholm

Attefallshus är som du säkert känner till en mindre byggnad du har rätt att bygga på din mark utan bygglov. Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus kan i regel sedan maj 2014 bygga Attefallshus utan lov men däremot behöver du skicka in en anmälan om att du tänker bygga Attefallshuset och få ett startbesked från kommunen. Det finns dock områden inom Stockholms stad som är undantagna från de så kallade “Attefallsreglerna”.

Det finns nämligen områden i Stockholms stad som anses särskilt värdefulla och där gäller andra regler, det betyder inte att du inte alls får sätta upp ett Attefallshus men det är inte bara att tuta och köra som i andra bostadsområden. Stockholm har som huvudstad flera områden i staden som anses vara av riksintresse. Det gör att de här områdena ihop med Nationalstadsparken och Stockholms trädgårdsmijöer inte omfattas av bygglovsbefrielsen som annars gäller för Attefallshus i Sverige.

De områden som räknas som riksintressanta med småhusbebyggelse i Stockholm är:

Alvik

Bällsta

Eneby, Enskededalen, Enskedefältet, Enskede gård

Gamla Enskede

Höglandet, Hökmossen

Nockeby, Nockebyhov, Norra Ängby, Norra Ängby

Olovslund

Pungpinan

Sköndal, Smedslätten, Stora Mossen, Svedmyra, Södra Ängby

Tallkrogen

Ulvsunda

Ålsten

Äppelviken

Attefallshus som komplement

Tanken med Attefallshusen är att de kan fungera som ett komplement till den fasta bostaden. Som extra rum för en stor familj, som förråd, ett litet sommarhus på gården, övernattningsstuga eller som ett litet boende för en student som vill hyra en mindre bostad under sin utbildning. Intill bostadshuset får du som äger bostadshus och som är markägare bygga en eller fler fristående Attefallshus på 25 kvadratmeter. Den totala arean för bygget får alltså vara högst 25 kvadratmeter - det går inte att lägga till en större altan runt om Attefallshuset och bara tro att det ingår utan att ansöka om bygglov.  Ett Attefallshus får inte byggas högre än 4 meter upp till taknocken. Det är viktigt att du håller koll på avståndet till grannarna. Avståndet till grannens tomt ska vara 4,5 meter. Minst! Du kan inte heller bygga ett Attefallshus nära en järnväg, avståndet måste vara så att Attefallshuset är placerat minst 30 meter från järnvägsspårets mitt.

Om ditt Attefallshus ska brukas som en komplementerande del till ditt eget bostadshus måste den nya byggnaden också uppfylla de tekniska krav som finns i plan- och bygglagen. Det gäller även kraven på tillgänglighet. Attefallshus är lättare att bygga eftersom de inte behöver bygglov i stora delar av Sverige, men Attefallshus kan självklart ändå inte byggas på strandskyddade områden hur som helst. Vill du sätta upp ett Attefallshus på strandskyddat område? Då måste då ansöka om dispens. En sådan åtgärd är du skyldig att anmäla.

Mer information om attefallshus: http://www.attefallshusstockholm.nu/.

17 Feb 2017