Dags att uppdatera elen?

Sanningen om äldre hus är att den el som installerats är långt ifrån lika bra som dagens. Ja, elen är densamma förstås, men eldragningen är oftast undermålig, och i vissa fall rent av farlig.

Efter ett antal år kan man som husägare behöva ta tag i elsystemet. Det är ytterst olämpligt att göra detta rent handgripligen då det kan leda till kroppsskador. Att inte ta tag i det rent kognitivt kan å andra sidan leda till bränder. Lösningen är alltid att anlita en behörig elektriker.

Att uppdatera elsystem kan ha flera syften. Dels är det viktigt med det ovannämnda. Att undersöka elens skick är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Vi använder också fler eldrivna apparater idag än tidigare. Att förbättra kapaciteten leder till mindre problem med proppar och avbrott. Det är med andra ord smart att uppdatera.

Grön el inför framtidens utmaningar

Idag har vi i Skåne och annorstädes tillgång till teknik som ger oss nya möjligheter. Samhället i stort strävar efter mer miljövänlig och hållbar energi och vi har alla möjligheter att bidra. För de flesta är uppvärmning och elanvändning stora poster i hushållets budget. Bilar är också fina skattkistor att slänga sedlar i.

För dig som väljer att installera näranslutna solceller finns pengar att tjäna och pengar att spara. För dig som dessutom väljer att köra elbil finns ytterligare fördelar. Att köra fossilfritt är en snabbt växande rörelse. Vet du att du får bidrag vid installation av solceller och egen laddpunkt? Kontakta din elektriker i Helsingborg och lär dig mer.

29 Mar 2021