Dags att byta tak på fastigheten?

Taket har en stor betydelse för hur kostnaden och inomhusmiljön blir i en fastighet och hur detta påverkar hyresgästerna och bostadsrättsägare. Vi kan hålla oss till en BRF och säger att det handlar om att du bor i en sådan i Stockholm. Ni har haft stora problem med att hålla kostnaderna nere och speciellt uppvärmningen har stigit markant under de senaste åren. dessutom så har många börjar klaga på dragiga bostäder och på att miljön inomhus är kall att vistas i - oavsett hur mycket man vrider upp elementen. Det är troligen dags att ta en kostnad för er BRF - eller två kostnader snarare.

Dessa två hänger nämligen till mångt och mycket ihop med varandra och det handlar om taket på fastigheten samt de fönster som finns i varje lägenhet. Tak och fönster är de stora energitjuvarna och de har ungefär lika lång livslängd innan det är dags för åtgärder i form av antingen en omfattande renovering eller i form av ett byte.

Har ni ett äldre tak som inte är tätt så kan detta öka kostnaden för uppvärmning ganska dramatiskt; varm luft åker uppåt och sipprar ut genom taket - samtidigt så kommer kall luft in och det skapar dels den kalla miljön vi nämnde och dels så skapar det ett behov hos varje enskild lägenhetsinnehavare som ligger i det naturliga: man höjer temperaturen. Det senare fungerar inte i längden. Det är istället läge att kontakta en takläggare i Stockholm för att gå till botten med problemet och åtgärda detta från grunden.

En takläggare kan lägga nytt tak

Det kan vara möjligt att komma billigare undan och låta en takläggare renovera taket i fråga. I många fall så handlar detta bara om att lindra för stunden - förr eller senare så kommer ni ändå att måsta byta ut taket. Vi skulle emellertid låta den takläggare ni anlitar vara den som avgör detta.

Generellt dock - om vi fortsätter jämföra fönster och tak - så brukar det vara bättre att renovera fönstren då det finns mer att tjäna på detta. En fönsterrenovering kan innebära större skillnader - till lägre priser - då man exempelvis kan byta till glas med lägre u-värden, sänka bullernivåer och skapa en skönare inomhusmiljö. På samma sätt som man byter fönstren alltså, men till lägre kostnader.

Taket är en annan fråga och där brukar ett byte - i de flesta fall - vara lösningen. Men, som sagt, det är något som er takläggare bör avgöra. Det finns en skillnad på tak och tak också, det måste man vara medveten om. Likväl finns det en skillnad på takläggare och takläggare också. Det är en viktigare fråga för er BRF i Stockholm då den kan komma att spara - eller kosta! - er pengar.

Kolla med andra BRF:er i Stockholm

Tyvärr är kvaliteten varierande mellan olika företag och här bör man agera först efter en omfattande undersökning där man först och främst tar in offerter från så många takläggare man mäktar med. Steg två i detta är att kolla tidigare kunder. Att byta tak på en - eller flera fastigheter - skiljer sig från att lägga ett nytt tak på en villa. Erfarenhet spelar stor roll - både sett till kvaliteten på jobbet och på hur lång tid det tar.

Därför bör ni aktivt söka efter andra BRF:er i Stockholm som anlitat företaget i undersöker och höra er för hur pass nöjda de är. I och med att tak och problem med sådana ofta visar sig i takt med tiden så är det väldigt relevant att försöka hitta kunder som går några år tillbaka. Finns inga referenser så bör man vara vaksam - även om priset är lägre. Det viktiga är att få ett tak som håller och som kan sänka era årliga kostnader för uppvärmning och energi. Att betala lite mer - rent initialt - för en takläggare i Stockholm kan löna sig rejält i längden; för alla medlemmar i er BRF.

Här finns en takläggare vi kan tipsa om: http://www.takläggarestockholm.net.

18 Dec 2018