Brandtätning i Stockholm begränsar eldens spridning

Att ordna med brandtätning i Stockholm kan förhindra många olyckor. Det är en extra, riktigt bra försäkring för att elden ska hindras från att spridas vidare.

När elden väl har satt igång är det mycket lite tid som finns för att den ska kunna stoppas. Inget sprider sig så snabbt som eld. Finns det då något man kan göra för att hindra spridningen? Ja, med en så kallad brandtätning kan du se till att allt som är möjligt har gjorts.

En brandtätning går till så att delar gjorda av stål och trä brandisoleras. Andra delar får man helt enkelt klä in helt och hållet med brandskyddsmaterial. Det förekommer att man målar på en del ytskikt med brandskyddsfärg. Samma sak görs även på bärande konstruktioner av trä, betong eller stål.

Brandtätning i Stockholm för allas väl och ve

Att ordna med brandtätning i Stockholm är att bry sig om alla invånare där. Kan man förhindra att bränder bryter ut är det såklart det bästa. Är olyckan väl ett faktum gäller det att begränsa dess spridning. Med en regelbunden kontroll av brandtätning i Stockholm blir staden säkrare för alla.

Det är Boverkets byggnadsregler som fastställer hur ett bra brandskydd ska se ut. Man vet sedan tidigare att elden lätt sprider sig mellan olika våningar i ett hus. Att brandtäta och isolera hålrum är därför viktigt. Likaså är det bra om alla ledningar är så skyddade och tätade som möjligt. Inga halvmesyrer är tillåtna när det gäller människors säkerhet.

29 May 2022