Bli av med farliga ämnen och gör en asbestsanering i Västerås

Har du ett äldre hus så kan det innebära att det innehåller ett farligt ämne. För att bli av med det farliga behöver du göra en asbestsanering i Västerås.

Visste ni att många av våra äldre hus i Västerås innehåller ett väldigt farligt ämne? Vi har dessutom många äldre hus som används utan att ägaren vet om vad som finns i huset. När man bygger hus idag, så använder man sig av ett ofarligt, väldigt bra och effektivt isoleringsmaterial, ofta är detta även brandtåligt.

För i tiden så använde man sig delvis av ett material som asbest. Det är ett material som är mycket farligt om man kommer i kontakt med det. Är det däremot orört, och man inte ska renovera, så är det helt ofarligt.

Asbestsanering ska göras av ett certifierat företag

1980 blev det lag på att man inte längre fick använda asbest vid nybygge eller renovering av byggnader. Det kom även en rekommendation att man skulle ta bort asbest om man har det i sitt hem. Många bor i hus som är byggda före 1980, och då kan det vara värt att göra en asbestsanering så att man får bort allt.

Det är absolut inget som man ska ge sig på att göra själv. När ni ska göra en asbestsanering ska ni ta hjälp av ett företag som har den rätta kunskapen. Företaget måste vara certifierat för att få lov att göra en sanering och personalen ska ha rätt skyddsutrustning. Kom i kontakt med experter på asbestsanering hos detta företag: asbestsaneringvästerås.se

30 Aug 2022