Bergvärme påverkas inte av låga temperaturer

Bergvärme är den mest populära energikällan eftersom den kan generera lika mycket energi året om och inte påverkas av årstiderna. Dessutom sänker bergvärme energikostnaden rejält.

En bergvärmepump tar tillvara den solenergi som lagrats djupt ner i marken och kan med den värma upp både huset och varmvatten. För att få upp energin måste man först borra djupt ner i marken och anlägga en energibrunn. Borrtekniken man använder är densamma som när man anlägger en brunn för vatten, men själva brunnen skiljer sig åt.

Innan man kan borra en energibrunn måste man ha tillstånd från den kommun som man bor i. Detta eftersom själva borrningen är riskabel och kan innebära vissa miljörisker och att grundvattnet skadas. En energibrunn får därför inte ligga för nära en vattenbrunn. Har grannen redan installerat bergvärme måste man även ta hänsyn till detta. Det kan nämligen göra att en av dem inte klarar att leverera rätt mängd energi.

Ta in flera offerter

Särskilt större hushåll har mycket att vinna på att installera bergvärme, men värmesystemet behöver vattenburna element för att få ut värmen i fastigheten. Fast går man från olja eller fjärrvärme är detta inte några problem, då man kan använda samma element.

Funderar man på att installera bergvärme ska man kontakta några olika företag och be om ett kostnadsförslag för att kunna jämföra priser. Men det finns mycket att vinna på att använda sig av ett företag som erbjuder totalentreprenad. Framförallt eftersom själva processen med att borra en energibrunn är så pass viktig. Läs mer om bergvärme på denna hemsida: bergvärmegöteborg.nu/

5 May 2021