Anlita en besiktningsman för framtida husköp

När man till exempel ska köpa ett hus är det av stor vikt att tänka på besiktningen. När man ska köpa hus har det allt mer blivit normalt att göra en besiktning. Idag har det till och med blivit så vanlig att många mäklare inkluderar besiktningen i priset på arvodet vid försäljning. Köparen har således undersökningsplikt när hen ska köpa sitt hus. Denna typ av besiktning kallas för överlåtelsebesiktning och är en process som genomförs av en besiktningsman före köpet där huset granskas från husgrunden till taknock. Det är väl investerade pengar för en noggrann byggteknisk undersökning av huset. På så sätt kan man känna sig trygg och säker på sitt val och att det med stor sannolikhet inte är något fel med huset och om så är fallet vet man vad som ska rätta till.

Om man å andra sidan vill sälja sitt hus kan man också beställa en besiktningsman som kontrollerar ditt hus. Då vet man med sig vilket skick huset befinner sig i vid försäljningen och slipper överraskas av eventuella brister och fel. Det kan vara värt att tänka på då man också vid försäljningen kan visa upp besiktningsprotokollet och eventuellt så kan affären därmed gå snabbare. Besiktningsmannens slutleverans är ett så kallat besiktningsutlåtande där de fel och brister som hittas specificeras. Besiktningen tar också hänsyn till de förutsättningar som gäller för huset, det vill säga husets konstruktion och ålder. Det är naturligt att att äldre byggnader har fler noteringar i ett besiktningsutlåtande och inte minst har äldre byggnader inte byggts med lika bra isolering och liknande.

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

En OVK-besiktning ska genomföras i alla byggnader med regelbundet intervall. Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid fastighetsägarens ansvar att se till att denna kontroll sker. I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för besiktningen. Denna ventilationskontroll är oerhört viktig för att hjälpa till att få en bättre inomhusmiljö. En besiktningsman i detta fall förutom att besiktiga ventilationssystems tekniska delar kan även föreslå åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. Kontroll av ventilation genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på vilken typ av ventilationssystem.

Fördelar med OVK

  • God driftekonomi
  • Bra inomhusluft
  • Nöjda hyresgäster
  • Lättare inlärning i skolor
  • Mer effektiv personal

OVK-besiktning är något som berör oss alla då syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett inomhusklimat som är tillfredsställande i huset. Kom ihåg att det är A och O att ha ett välfungerande ventilationssystem för att försäkra god luftmiljö i de flesta husbyggnader!

10 Jul 2017