Överlåtelsebesiktning - för ett säkert husköp

Sida 2

Värdera din bostad i Sundbyberg

16 maj 2020

Hur mycket är din bostad i Sundbyberg egentligen värd? Det finns definitivt många som ställer sig den frågan idag och av flera olika skäl. Det finns ett enkelt sätt att ta reda på värdet och det är att kontakta en mäklare. Att värdera en bostad i Sundbyberg ger dig tydliga svar och möjligheter att ta nästa steg.

I Stockholm och närliggande områden som Sundbyberg så har man sett en ökning av priserna för bostäder under en lång tid. Det har förvisso kommit att avstanna på slutet, men som marknaden sett ut - nästan jämt - så kommer priserna säkerligen att fortsätta uppåt.

Varför ska man då värdera bostad i Sundbyberg? De allra flesta gör detta av det enkla skälet att man planerar att sälja och vill veta ungefär hur mycket pengar man har att röra sig med i samband med att man köper nytt. En värdering av en mäklare och det värde som denne sätter ligger ofta väldigt nära det slutpris som man får. Det öppnar upp för att man snabbt ska kunna påbörja sökandet efter en bostad i den nya prisklassen.

Att värdera en bostad i Sundbyberg kan även ge dig mer förmånliga lån. Ska du exempelvis renovera så kan en ny värdering ge dig möjlighet att låna upp på din bostad - du bakar in det nya lånet i bostadslånet och slipper genom detta de högre kostnader som ett nytt lån medför. Det är inte ovanligt. Man kan även se att en ny värdering kan ge dig lägre månadskostnader som en följd av lägre amorteringskrav.

Det finns, som synes, många starka argument till varför en mäklare ska anlitas för att värdera en bostad och detta oavsett om den ligger i Sundbyberg eller någon annanstans i Stockholm.

Vad är det som värderas egentligen?

Hur går då en värdering till och vad är det som värdera? Först och främst så värderas ytan - hur många kvm en bostad ligger på är extremt viktigt. Detsamma gäller emellertid kring hur pass välplanerad en bostad är. Det finns många exempel på där en mindre, mer välplanerad bostad värderas högre än en större sådan. Det allmänna skicket värderas också.

Hur gammal är bostaden, hur ser ytskikten ut, hur pass slitna är badrum och kök och hur ser exempelvis golven ut? Man ser även över föreningens ekonomi i samband med en värdering och mäklaren kollar även upp som det planeras några större, kostsamma och tidskrävande projekt inom den närmaste framtiden. Ett stambyte är sällan något som en köpare nappar på, som exempel.

Att värdera en bostad handlar även om att värdera läge och område. Sundbyberg är en populär förort och där handlar det sällan om att området behöver säljas in. Däremot så kan man se att läget spelar roll: finns det insikt, finns det balkong, har man nära naturen och hur pass nära är det till skolor, förskolor och olika kommunikationer. Det handlar om att skapa en helhetsbild. En värdering inkluderar det mesta.

Värdera och renovera

Är du missnöjd med din värdering? Du kanske hade hoppats på mer? En mäklare värderar ärligt och det kan innebära missnöje. Rådet är emellertid att ta en värdering med gott mod och rak rygg. Det kanske går att påverka värdering genom att renovera om i bostaden?

Rådfråga din mäklare om vad det är som skapat den lägre värderingen och om det finns några ingrepp som kan höja värdet inför en försäljning? En värdering kan på så sätt ses som lite av en rådgivning som i slutändan kan leda till högre slutpris på din bostad i Sundbyberg.

Har du korrekt brandskydd?

22 feb 2020

Har du som fastighetsägare något ansvar gällande brandskydd i din fastighet? Det har du definitivt. I Sverige sker ungefär 20.000 bränder varje år i bostäder och i en fastighet så har en brand en större potential att bli en ren katastrof än vid exempelvis en villabrand. Vad händer om det börjar brinna i en lägenhet i din fastighet och hur kan du välja brandskydd som förhindrar en ren katastrof?

Först och främst så har du ett ansvar som ligger i att systematiskt se över- och arbeta med fastighetens brandskydd på ett systematiskt sätt. Det kan du gärna ta hjälp med och anlita ett företag som specialiserat sig på att ta fram lösningar inom brandskydd som kan rädda liv - och även rädda din fastighet från större skador än nödvändigt. Du tjänar definitivt på detta.

Det arbete som företaget inom brandskydd gör är det som ligger till grund för räddningstjänstens arbete i samband med en utryckning och det är också deras regler som ska följas. Att du tar ditt ansvar som fastighetsägare är det som kommer att leda till att räddningstjänsten - i händelse av en brand - kan rädda så många och så mycket som möjligt.

Vad ska det finnas för brandskydd i en fastighet?

Låt oss gå igenom några saker som ska finnas i en fastighet för att den ska vara så säker som möjligt och ha ett brandskydd som är att anse som komplett:

  • Rökluckor. Rökluckor gör att den giftiga röken försvinner ut från fastigheten. Röken är den som dödar flest personer i samband med en brand. Ditt ansvar ligger i att regelbundet kontrollera dessa så att de går att öppna och stänga.
  • Stigarledningar. Om du har en fastighet med fler än åtta våningar så ska denna också ha stigarledningar monterade. Dessa gör att brandmän snabbare kan få vatten mellan- och till respektive våningsplan. Underhållet - och skyltningen - ligger på ditt bord att ta ansvar för.
  • Dörrarna. Vid en brand fungerar varje lägenhet som en egen cell och dörren är det största skyddet. Du har ett ansvar i att följa de regler som finns gällande tjocklek och att varje dörr ska stå emot rök och eld i minst trettio minuter. Det är definitivt ingen dum investering att uppdatera dörrarna till regelrätta branddörrar. Varje minut räddar ett potentiellt liv!
  • Brandvarnare. Du ska se till att det finns brandvarnare i varje enskild lägenhet - men det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för kontrollen och den fungerar. Det är inget krav att du ska sätta upp brandvarnare i övriga utrymmen och i trapphus - men å andra sidan: varför inte? Det handlar om en blygsam kostnad som kan rädda liv.
  • Information och framkomlighet. Du ska se till att det finns tydlig information om hur man ska agera i händelse av brand. Du har även ett ansvar i att se till att räddningstjänst och brandkår kommer fram och kan utföra sitt jobb. Inga låsta grindar, bra snöröjning, inga containers som blockerar och inga andra föremål som kan blockera vägen i en akut situation. Det här är något du måste ha koll på!

Ett stort steg i livet

19 feb 2020

Är det dags att ta det stora steget i livet och köpa hus? Behöver ni lite hjälp på vägen för hur ni ska gå tillväga? Vissa saker är väldigt viktiga att tänka på innan man skriver på kontraktet.

Det är ett av de största stegen vi tar i livet, när det är dags för att köpa sig ett hus. Ett köp av ett hus är en stor affär, antagligen den största eller i alla fall bland de största som man någonsin kommer göra i livet. Det är ett stort steg och man bör inte ha för bråttom när det kommer till val av hus, det finns en hel del man behöver tänka på och veta innan man bestämmer sig för hus. En fastighetsmäklare är bra att ta hjälp av när man ska köpa eller sälja sin bostad. De kan guida en i djungeln av hus och hjälper till med allting som man behöver veta och ha koll på när det gäller husköp.

Få rätt hjälp av en mäklare

En mäklare förmedlar bostäder, oavsett om det rör sig om köp eller sälj. De vet exakt vad som behöver gås igenom och vad som behövs göras i övrigt vid försäljning eller köp av hus. De kan hjälpa er med allt sådant som ni inte har koll på, ni måste känna att ni kan lita på att mäklaren gör sitt jobb. Många vet inte att det behöver genomföras en överlåtelsebesiktning av ett hus innan det kan säljas eller köpas. För att förklara lite närmare vad det innebär så är det en slags kontroll av huset i fråga och marken runtomkring.

En kontroll av huset

Bostaden som ska köpas eller säljas kontrolleras noggrant vid en eventuell försäljning. Den kontrolleras i form av en överlåtelsebesiktning som genomförs av tjänstemän. Vid en överlåtelsebesiktning av huset så gås alla våtutrymmen igenom, även vind och källarutrymmen. Det kollas så att det inte finns någon fukt i huset, eller vad fuktmätaren ger utslag för. Fukt finns överallt men det får inte överstiga en viss nivå för att det ska vara godkänt. Man undersöker sedan byggnaden och den mark runtomkring huset som har betydelse för bostaden, så att allting ser okej ut. Denna typ av besiktning genomförs helt enkelt på grund av att man vill kolla upp hur husets skick är, innan det köps av någon ny. Detta bör vara viktigt både för den som säljer och den som köper.

Bostadsbyten i dagens samhälle

11 feb 2020

Dags att köpa? Dags att sälja? Byta bostad är oftast väldigt roligt och väldigt oroligt. Mycket med det praktiska och mycket pappersarbete. Mycket känslor. Men rätt hjälp underlättar.

”Det var enklare förr”, hör man ibland. Livet var mindre stressigt och samhället och livet hade en lugnare takt. Om det är sant eller ej vet vi egentligen inte och saken skulle kunna diskuteras. Vad vi kan vara överens om är att det är förenat med en hel del stress idag att byta bostad. Letandet är en sak, tvekan inför priset, undran över bostaden och området, nostalgi inför det gamla hemmet. Kommer vi att betala rätt pris för nya boendet och får vi tillräckligt betalt för förra bostaden? Mycket tankar och en hel del praktiska göromål som tar tid. Och upprymdhet när allt löser sig och fungerar, för så är det ju. Allt kommer att ordna sig.

Glad man i kostym

Att sälja en bostad och köpa en ny

När det är dags att sälja den gamla bostaden finns mycket att tänka på. Bostaden behöver värderas, den behöver fotograferas och den behöver visas för intresserade köpare. Pantbrev behöver inventeras. En hel del städning inför visning och fotografering lär dyka upp - en högst ofrivillig ansträngning för många av oss - att få det sådär rent och avskalat. Högst troligt är att man samtidigt har egna bekymmer med ny bostad, att hitta och jämka datum och så vidare. Det är en evig tur att mäklaren hjälper till och samordnar allting. Det gäller verkligen att hitta någon som är bra och har koll, och som dessutom är bra att samarbeta med. Samtidigt är man då på andra sidan. Den som går på visning i andras hem, med blå sjukhustossor över ytterskorna. Lagom tystlåten och behärskat entusiastisk. Sneglande på de andra intressenterna och med en eller annan fundering över deras seriositet och ekonomiska status.

Sedan knyter man ihop säcken

Efter en längre eller kortare period är hela affären igenom och man hamnar på banken eller fastighetsbyrån med motparterna. Packandet börjar, och städandet, och kraftorden över det antal onödiga prylar man lyckats samla på sig sedan man flyttade senast. Din mäklare rör sig effektivt i bakgrunden, hjälper till med de lån som behöver lösas och tecknas. Ser till att alla signaturer hamnar på rätt papper på rätt plats. Packandet går mot sitt slut och en dag står man där med nycklar till en ny bostad och massor med flyttkartonger att ta hand om. En givande syssla ändå! Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.solnamäklare.se

Gott om lediga kontor i Göteborg

21 nov 2019

Vid en enkel googling på "lediga kontor i Göteborg" får man fram nästan 200 lediga kontor. Nu är det svårt att verkligen få det bekräftat att antalet lediga kontor i Göteborg verkligen stämmer. Men några lediga kontor  i Göteborg lär det definitivt finnas. Ska man då starta en verksamhet där, kan man behöva få tag i ett kontor, som inte är för stort, eller för litet, utan alldeles lagom.

Vad behöver du?

Vilka är dina behov? Vad är det för verksamhet som du ska driva i Göteborg? Svaret på de frågorna lär visa vägen till vilket slags kontor som du bör få tag i. Har man en verksamhet där man ska kunna ta emot fina och viktiga kunder, bör man skaffa sig ett representativt kontor, kanske mitt i Göteborg. Arbetar man till exempel inom finansbranschen, och vill dra till sig viktiga finansiärer, bör man visa på att man själv har finanserna i ordning och har råd med ett flådigt kontor – men inte för dyrt – man vill ju inte visa att man slösar med pengarna. Man kanske vill visa att man är en stabil partner och ha ett bra kontor men inte för vräkigt.

Fina adresser i Göteborg

Några av de finare adresserna är till exempel på Östra Hamngatan, eller inom Vallgraven, på Entrprenörsgatan eller Ingenjörsgatan. Vill man ha en annan fin adress, väljer man till exempel Lilla Bommen. Kanske man vill ha ett kontor i Nordstaden, Masthugget, eller i Vasastaden på Haga Kyrkogata, till exempel. Kan man tänka sig de södra delarna av Göteborg kan man välja någon adress i närheten av Järntorget. Kan man tänka sig att ha ett kontor i någon förort, och i närheten av industrikomplex kan man till exempel vlja Mölndal eller GÅrda, Hisings Kärra på Norra Hisingen. Det passar ju om man till exempel har behov av lagerlokal, eller stora ytor.

Skaffa mäklare för kontoret i Göteborg

Vill man helt enkelt se till att få tag i det bästa kontoret i Göteborg, bör man skaffa sig en egen mäklare i Göteborg. En sådan har då ögonen på marknaden för lediga kontor i Göteborg. De vet var de ligger, vilka adresser som skulle kunna passa just din verksamhet och hur kontoren ser ut.     Anlitar man en mäklare kan man få en egen kontakt med hyresvärden, då mäklaren ser till att förmedla kontakten så att man får veta villkor, skriva avtal och liknande. Här kan man läsa mer om lediga kontor i Göteborg på: http://www.ledigakontorgoteborg.se.

Det är en överlåtelsebesiktning

21 maj 2019

Har du hört talas om överlåtelsebesiktningar? Du vet väl att du som köpare är skyldig att ta reda på så mycket som möjligt om den bostad som du är på väg att förvärva? Ingen vill köpa en bostad som man genast behöver renovera eller reparera på grund av stora skador. I så fall vill man att den saken ska ingå i priset när man köper det. För att säkerställa att man inte köper en bostad som är full med fel, kan man se till att göra en överlåtelsebesiktning som kan säkerställa att bostaden inte har en massa fel och brister.

En överlåtelsebesiktning är utfärdad av ingenjörer

En certifierad besiktningsman är utbildad ingenjör och utrustad med mätinstrument som talar om det är så att ett hus är drabbar av fukt, asbest, radon eller någon skadlig plast som man genast bör ta bort eller renovera. Om huset blir godkänt och man får en överlåtelsebesiktning får man svar svart på vitt på att huset är fritt från alla sådana skadliga ämnen eller material som kallar på omedelbar renovering, så kan man begära ett pris som man önskar för huset. Att ha en överlåtelsebesiktning gör att man kan trycka på att få just det begärda priset.

Både säljare och köpare kan komma överens

Har man en sådan överlåtelsebesiktning gör det att båda köpare och säljare lättare kan komma överens om både pris, överlåtelse och vad som kan krävas av den som köper huset och flyttar in i det. Det som är så bra med en överlåtelsebesiktning är det att den är gjord av en oberoende byrå som inte lägger sig i vem som ska ha rätt eller fel, eller som gynnar köpare eller säljare. Det är mcyket viktigt för att man ska kunna göra en utredning som andra ska kunna lita på. Är det så att en oberoende besiktningsman eller kvinna kan intyga att ett hus är felfritt, då kan både säljare och köpare komma överens om ett pris som båda är nöjda med.

En överlåtelsebesiktning garanterar det som säljaren säger

Får man en överlåtelsebesiktning då kan man tro på det som säljaren säger, eller tvärtom. Skulle säljaren ljuga om hur det är med huset, ja då kan en överlåtelsebesiktning överbevisa om det. Då blir det så mycket svårare för en säljare att ljuga. Gör man en överlåtelsebesiktning blir det då mycket lättare att göra en husaffär. Här kan du läsa mer om överlåtelsebesiktningar: https://www.besiktningsbyran.se.

Avloppsrensningar kan spara dig tusenlappar

20 mar 2019

Droppande kran? rörmokareRinnande toalettstol? Felinstallationer som påverkar driften? Det finns många mindre VVS-problem som kanske inte direkt är uppenbara, men som likväl kan kosta dig många tusenlappar om året. Har du en rinnande WC och ett antal droppande kranar kan innebära ganska stora summor som läggs på vattenräkningen – helt i onödan.

Om vi fortsätter med en droppande kran som exempel, så kostar en långsamt droppande kran ungefär 250 kronor om året. Med långsamt droppande kran menas ungefär en droppe i sekunden. Förutom att det kostar pengar, kan det vara enormt irriterande, inte minst när man ska sova. Med en besiktning av din VVS kan du upptäcka detta innan det hinner bli ett problem. En kunnig fackman kommer märka om det finns brister i installationen.

Men det kan bli betydligt dyrare än 250 kronor om året givetvis. Droppar det två droppar i sekunden blir det ungefär 500 kronor om året. Tre droppar i sekunden och det blir omkring 750 kronor.

Om det kommer en tunn stråle från kranen hela tiden, kan det dock bli uppåt 5 000 kronor om året. Detta i de lite mer extrema fallen. Men även en svagt rinnande stråle kan innebära ett antal tusenlappar. Tusenlappar som hade kunnat användas till något betydligt roligare än att betala för vatten som inte används.

Att underhålla kranar och se till att de håller tätt kan de flesta titta på själva, men det kan vara tryggt att anlita någon som faktiskt kan VVS att göra det. Passar man på att beställa en full besiktning kan man dessutom spara mer än de tusenlappar som en svagt rinnande kran innebär. En fackman på inspektion kan till exempel upptäcka begynnande fuktskador eller problem i installationer. Om ingen åtgärd görs kan det här leda till ganska stora besvär.

Fuktskador kan, som bekant, innebära många hundratusentals kronor i utgifter. Även om man har ett försäkringsbolag som tar nästan allting av den kostnaden, innebär en omfattande renovering hinder för vardagslivet. Det kan till exempel betyda att man får laga mat ur mikron, äta ute eller låna toaletten hos grannen – om man bara har en. Om man däremot kan fixa det tidigt, har man god chans att rejält reducera dessa kostnader.

Att hitta en firma som kan utföra VVS-besiktningar kan vara enkelt och svårt på samma gång. Bor du i en större stad, Stockholm eller Göteborg till exempel (särskilt Stockholm) har du många aktörer att välja mellan. Att hitta den firma som är bäst och som ger bäst pris kan kännas som en ganska svår process.

Det bästa är om man känner någon i branschen eller om man har vänner och bekanta som nyligen beställt en besiktning. Att få en rekommendation från en vän är kanske det tryggaste sättet att hitta någon som kan VVS på. En vän du litar på har sannolikt inga motiv att rekommendera en firma som inte har gjort ett bra jobb. Fråga vänner i samma stad såklart – bor du i till exempel Stockholm är det också där du bör fråga runt.

 

Kläder efter arbete – takläggare

11 mar 2019

Som takläggare är valet av klädertak viktigt. Kängorna bör vara rejäla och skyddande med bra grepp. Man bör gärna ha ett par bra kraftgreppshandskar samt lämpliga klädmaterial på övriga kroppen efter årstid. Om du jobbar som takläggare har du säkerligen god koll på detta. Mer ansträngande kan det givetvis vara i de nordligaste delarna av Sverige. Någon som arbetar i Kiruna behöver säkerligen tänka mer på kläder och yttersidor än någon som jobbar i till exempel Eskilstuna.

Läs på lite extra innan du kör igång

Ska du ge dig på att lägga tak själv behöver du kanske läsa på lite extra om klädvalen. För ett större projekt är det av hög vikt att du arbetar med rätt utrustning. Inte bara för din bekvämlighet – utan också för din säkerhet. Att till exempel inhandla ett par bra kängor bör snarast se som en investering, snarare än en ren utgift.

Hänsyn behöver givetvis tas till årstiden. Det här är bra att tänka på för de olika årstiderna:

  • Under sommaren. När man spenderar flera timmar om dagen på ett tak, ett svart plåttak till exempel, kan det bli riktigt varmt. Sommartid är det högsta prioritet att undvika att få solsting och bli bränd. Som bekant drar mörk färg åt sig värme, och tak i allmänhet är exponerade för direkt solljus. Det finns helt enkelt inte särskilt många skuggor som skyddar. Bär lätta, långärmade kläder i ljusa färger. Drick vatten ofta och glöm inte solkrämen. 


  • Vår och höst. När vår och höst inträffar varierar beroende på var man befinner sig i landet. När man fortfarande behöver hantera regnskurar i Eskilstuna och Mellansverige, kan man behöva hantera snömassor uppe i Kiruna. Oavsett så är regn ett bekymmer för takläggare – många föredrar faktiskt snö framför regn. Bär ytterkläder i ett vattenavvisande material och undvik bomull, som suger ut sig mycket fukt. 


  • På vintern behöver man kanske ta särskilt stor hänsyn till kängorna. Det gäller att man har ett yttersidor med riktigt bra grepp. Det här gäller förövrigt resten av årstiderna också, givetvis. Det gäller att man hittar ett par kängor som fungerar för det väder man ska arbeta i. De bör vara försedda med stålhätta och en kraftigt mönstrad yttersulorna. Även om du är fastspänd med lina och sele, kan det vara farligt att ramla på ett tak.

Handskar är också något att titta på under alla årstider. En takläggare i Eskilstuna kan säkerligen satsa på lite tunnare handskar med kort mudd, medan en takläggare i Lappland kanske behöver lite tjockare foder. www.takläggareeskilstuna.nu vet mer om detta och många andra aspekter på att lägga tak. 

 

 

Behöver du en byggfirma? Ta in flera offerter

4 feb 2019

Ta in flera offerter. Det äsnickare, byggfirmar ett råd som ofta ges när någon ska anlita en hantverkare. Och om man inte har några kontakter, eller bekanta som nyligen anlitat en byggfirma de varit nöjda med, är det mycket bra att göra just det. Det är ett enkelt sätt att kontroller att du betalar ett marknadsmässigt pris. Det är också sätt att få förslag på firmor att titta vidare på. Trots allt behöver du inte spendera tid på efterforskning av firmor vars offerter du ändå inte tycker är särskilt bra. 

Så hur fungerar det då? Det finns flera metoder för detta. Tidigare var det vanligt att man helt enkelt sökte upp byggfirmor och ringde runt till dem. Det här går utmärkt att göra idag också givetvis, men populärt har blivit att använda tjänster som förmedlar användarens uppdragsbeskrivning till firmor i närheten. Dessa firmor har som regel fått genomgå åtminstone mindre krav för att få ansluta sig till tjänsten. Det är ingen garanti på att de gör ett bra jobb, givetvis, men de oseriösa aktörerna är mindre sannolika att stöta på genom en dylik tjänst.

Olika tjänster är utformade på olika sätt, men grunden är densamma. Du går in på tjänstens hemsida och berättar att du vill anlita en byggfirma i till exempel Täby. Normalt får du fram ett formulär med uppgifter som ska fyllas i. Till exempel kan du beskriva att arbetet ska ske på Gatvägen 35, Täby, och att du vill att arbetet ska utföras till sommaren.

Se till att vara noggrann med beskrivningen. Det är nämligen avgörande för att din jämförelse ska ha någon effekt. Genom att få med så mycket detaljer som möjligt, kan de som ger offerten ge en mer precis offert. Om inte, finns risken att du lämnar rum för antaganden. Dessa antaganden kan skilja sig mellan olika firmor, och processen att jämföra offerter blir då betydligt svårare.

När du har skickat iväg din uppdragsbeskrivning, dröjer det normalt en till tre dagar innan du får svar från ett antal firmor. Behöver du hjälp av byggfirma i Täby till exempel, finns sannolikheten att du får svar snabbt och av flertalet aktörer. Detta eftersom Täby, med sin närhet till Stockholm, huserar ett stort urval av firmor inom bygg. Nu är det upp till dig att jämföra offerterna – och välja den firma som du tycker verkar bäst. Titta inte bara på slutpriset, utan se till vad som faktiskt ingår.

Ett bra tips är projektus.se som är en mycket kompetent firma inom byggnation och renovering.

 

 

En introduktion till att anlita en elektriker i Nacka

3 feb 2019

Bor du i Nacka och behöver en elektriker? Trots att det enbart är en kranskommun till en annan stad, är det nästan 100 000 människor som bor här. Urvalet är således stort. Lägg därmed till att man har tillgång till stora delar av Stockholms elektriker, utan att behöva betala höga resekostnader.

Med valmöjligheter följer naturligtvis faktumet att ett beslut måste tas, och det är här det kan bli svårt. Vem ska man egentligen välja? I den här texten ger vi lite tips på hur man kan tänka.

Börja alltid med att ta in flera offerter

Många anlitar elektriker på referens av en bekant. Medan det visserligen kan kännas tryggt, behöver det inte vara det bäst valet. Risken finns alltid att du betalar ett pris som inte är marknadsmässigt.

Ett sätt att kontrollera det är att ta in flera offerter och jämföra dem. Lägger de sig kring samma slutpris? Hur har de bedömt arbetet? Kom ihåg att inte enbart titta på slutpriset, utan också på hur de har kommit fram till den uppgiften. Om du inte har en referens sedan tidigare är det här kanske särskilt viktigt att göra. Vi bjuder på en referens till en välrenommerad elektrikerfirma här: elektrikernacka.com.

Är elektrikern behörig?

Det är av flera skäl viktigt att kontrollera en elektrikers behörighet. Det viktigaste skälet är givetvis säkerheten för de som vistas i lokalen där elinstallationen finns. Ett annat skäl är att om arbetet utförs på ett icke fackmannamässigt sätt – till exempel om du anlitar en hemmafixare svart – kommer försäkringsbolaget sannolikt inte vara pigga på att betala ut särskilt mycket pengar om olyckan är framme.

Alltså; anlita ett seriöst bolag med behöriga elinstallatörer. Medan det visserligen är lite billigare att anlita svart, är det något som kan slå tillbaka på lite längre sikt. Dessutom kan du, som bekant kanske, göra ROT-avdrag på vita arbeten. I Nacka finns det flera välrenommerade elfirmor att välja mellan och begära offerter av.

Behörigheten kollar du upp hos Elsäkerhetsverket, där du kan göra en sökning på din elektriker i Nacka. Det du kan göra är att be dem om deras behörighetsnummer, en sifferföljd som sedan kan stämmas av med Elsäkerhetsverkets register.

Priser

Du kan räkna med att priser varierar. En faktor är den geografiska. Elektriker i Nacka och omkring Stockholm och andra större städer, brukar normalt ta en lite högre timpenning än elektriker på mindre orter. Ett vanligt timpris ligger någonstans mellan 500 - 700 kronor, men det är inte säkert att det kommer att gälla för det arbete du ska få utfört. Andra faktorer är arbetets storlek och dess svårighetsgrad.

Oavsett vilken prisuppgift ni har kommit överens på förhand, bör ni se till att få det skriftligt. Få ned så mycket som möjligt skriftligt – även om det inte är vanligt, kan tvister uppstå och då är ett skrivet avtal bra att ha. Muntliga avtal gäller också, men de är, som bekant, lite svårare att bevisa.

Saker som en fastighetsägare bör känna till

11 jan 2019

Som fastighetsägare har mhissan en rad olika områden att ansvara för. Hisservice, avfallshantering, buller, energi, fukt och mögel är bara några exempel. I den här texten kan du lära dig lite om vad fastighetsägare egentligen har för ansvar. Informationen gäller för Stockholm och är hämtad från kommunen – märk väl att det kan skilja sig något mellan olika kommuner och län.

Avfallshantering

Enligt Stockholms kommun är den som äger ett flerbostadshus skyldig att ha ett abonnemang för sophämtningen (gäller hushållsavfall). I Stockholm specifikt är det Stockholm Vatten och Avfall som har det huvudsakliga ansvaret för detta, men i andra kommuner finns andra aktörer, givetvis. Vad gäller grovavfall skall de som bor i fastigheten erbjudas möjligheten att slänga detta i grovsoprum eller tillfälliga containers.

Hissar

Ansvarar man för hissar är det viktigt att löpande se till att den håller god kvalitet, något som många löser med att anlita hisservice. I Stockholm finns det en rad olika företag som sysslar just med hisservice, men oberoende av plats i landet är det viktigt att man hittar en underentreprenör för hisservice – eller på annat sätt – säkerställer att hissen är säker att använda.

Som fastighetsägare behöver man känna till att äldre hissar inte sällan saknar säkerhetsutrustning som idag anses vara självklar. Delarna slits vid användning, och så småningom kommer oundvikligen en dag när något går sönder. I värsta fall är det en kritisk komponent vars brist på funktion kan föra med sig allvarliga konsekvenser. Det här löses genom regelbunden och högt kvalitativ hisservice. Här kan du läsa mer om hisservice. 

Bullerregler

Det har varit ganska mycket tal om bullerregler i storstäder som Stockholm och Göteborg på senare år. I Stockholm gäller att bostadslokaler kan få bidrag för fönsterdämpning. Närmare bestämt behöver ljudnivån vid fasaden överstiga 82 dB, mätt från fasaden. På kommunens hemsida finns en bullerkarta i Stockholm – liknande kan säkerligen hittas för andra storstäder.

Rökning

Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är förbjuden. Det gäller till exempel för skolor och sjukhus, men även lokaler som brukas gemensamt av hyresgäster. Det här gäller inte bara byggda, permanenta lokaler, utan även tillfälliga sådana, till exempel så kallade partytält där luften inte kan flöda fritt.

 

Däremot kan rökning ske i bås eller mindre utrymmen som är avsedda just för rökning. Är det en restaurang får det endast utgöra en mindre del av lokalen, och ingen servering av mat och dryck får ske där.

 

Snö och is

En het potatis i Stockholm och andra större städer har varit istappar och hur fastighetsägare hanterat dem. När underhållet på vintern har eftersatts, har det i en del fall lett till mycket allvarliga konsekvenser. Det här gäller inte bara istappar givetvis, utan även stora snömängder på taken.

Dags att byta tak på fastigheten?

18 dec 2018

Taket har en stor betydelse för hur kostnaden och inomhusmiljön blir i en fastighet och hur detta påverkar hyresgästerna och bostadsrättsägare. Vi kan hålla oss till en BRF och säger att det handlar om att du bor i en sådan i Stockholm. Ni har haft stora problem med att hålla kostnaderna nere och speciellt uppvärmningen har stigit markant under de senaste åren. dessutom så har många börjar klaga på dragiga bostäder och på att miljön inomhus är kall att vistas i - oavsett hur mycket man vrider upp elementen. Det är troligen dags att ta en kostnad för er BRF - eller två kostnader snarare.

Dessa två hänger nämligen till mångt och mycket ihop med varandra och det handlar om taket på fastigheten samt de fönster som finns i varje lägenhet. Tak och fönster är de stora energitjuvarna och de har ungefär lika lång livslängd innan det är dags för åtgärder i form av antingen en omfattande renovering eller i form av ett byte.

Har ni ett äldre tak som inte är tätt så kan detta öka kostnaden för uppvärmning ganska dramatiskt; varm luft åker uppåt och sipprar ut genom taket - samtidigt så kommer kall luft in och det skapar dels den kalla miljön vi nämnde och dels så skapar det ett behov hos varje enskild lägenhetsinnehavare som ligger i det naturliga: man höjer temperaturen. Det senare fungerar inte i längden. Det är istället läge att kontakta en takläggare i Stockholm för att gå till botten med problemet och åtgärda detta från grunden.

En takläggare kan lägga nytt tak

Det kan vara möjligt att komma billigare undan och låta en takläggare renovera taket i fråga. I många fall så handlar detta bara om att lindra för stunden - förr eller senare så kommer ni ändå att måsta byta ut taket. Vi skulle emellertid låta den takläggare ni anlitar vara den som avgör detta.

Generellt dock - om vi fortsätter jämföra fönster och tak - så brukar det vara bättre att renovera fönstren då det finns mer att tjäna på detta. En fönsterrenovering kan innebära större skillnader - till lägre priser - då man exempelvis kan byta till glas med lägre u-värden, sänka bullernivåer och skapa en skönare inomhusmiljö. På samma sätt som man byter fönstren alltså, men till lägre kostnader.

Taket är en annan fråga och där brukar ett byte - i de flesta fall - vara lösningen. Men, som sagt, det är något som er takläggare bör avgöra. Det finns en skillnad på tak och tak också, det måste man vara medveten om. Likväl finns det en skillnad på takläggare och takläggare också. Det är en viktigare fråga för er BRF i Stockholm då den kan komma att spara - eller kosta! - er pengar.

Kolla med andra BRF:er i Stockholm

Tyvärr är kvaliteten varierande mellan olika företag och här bör man agera först efter en omfattande undersökning där man först och främst tar in offerter från så många takläggare man mäktar med. Steg två i detta är att kolla tidigare kunder. Att byta tak på en - eller flera fastigheter - skiljer sig från att lägga ett nytt tak på en villa. Erfarenhet spelar stor roll - både sett till kvaliteten på jobbet och på hur lång tid det tar.

Därför bör ni aktivt söka efter andra BRF:er i Stockholm som anlitat företaget i undersöker och höra er för hur pass nöjda de är. I och med att tak och problem med sådana ofta visar sig i takt med tiden så är det väldigt relevant att försöka hitta kunder som går några år tillbaka. Finns inga referenser så bör man vara vaksam - även om priset är lägre. Det viktiga är att få ett tak som håller och som kan sänka era årliga kostnader för uppvärmning och energi. Att betala lite mer - rent initialt - för en takläggare i Stockholm kan löna sig rejält i längden; för alla medlemmar i er BRF.

Här finns en takläggare vi kan tipsa om: http://www.takläggarestockholm.net.

När du behöver en jurist med fastigheter som expertområde

2 nov 2018

Känner du dig lurad i den senaste fastighet som du har förvärvat? Det finns en del oärliga människor som inte drar sig för att lura människor in i skumraskaffärer. Särskilt i storstadsområdet finns det en hel del oärliga människor som kan påstå att de äger en bostad som sedan hyrs ut, eller till och med säljs. När den rätta ägaren väl kommer hem igen, visar det sig att det finns en handfull nya "ägare" som ska flytta in, medan den rätta ägaren inte har en aning om vad som har föregåtts medan den personen har varit borta, eller vad som har ägt rum på nätet.

Bristen på lägenheter ger utrymme för bedragare

Så många som var sjunde person har råkat ut för rena rama bedrägerierna på andrahandsmarknaden, skriver Aftonbladet. Eftersom det saknas hyresrätter, har det gett ett utrymme för bedragare att påstå att de har en lägenhet som de antingen tänker sälja, eller hyra ut. För de stackare som har blivit grundlurade, och tvingats av bedragaren att betala in en depositionsavgift, har det gällt att hävda att de blivit lurade och kräva att få tillbaka pengarna. Att försöka få polisen att utreda bedrägeriet kan vara svårt. Polisen prioriterar sällan dessa typer av utredningar och står ofta handfallna inför denna typ av utredningar. Men anlitar man en jurist som tar sig an fallet, finns det en stor chans att man får tillbaka alla pengar som man har blivit lurad på.

Så blir du inte lurad på en lägenhet

Du bör kontrollera lägenheten som de påstår att de ska hyra ut. Du kan ta reda på vilken fastighet som äger lägenheterna och kontrollera om den som påstår sig hyra lägenheten faktiskt gör det, eller om de påstår sig äga en lägenhet kan man kontrollera med bostadsrättsföreningen att den personen faktiskt äger den. Även om de visar dig lägenheten, kan det vara en bostad som den personen har råkat komma över några nycklar. Så du kan alltså inte lita på att den som visar dig lägenheten är den som äger den. Därför bör du alltid kontrollera att den personen hyr den lägenheten eller äger den lägenhet som personen påstår. Säger den personen att det är en syster, eller bror som står på kontraktet, måste du ändå kontrollera upp det som den personen påstår.

Kommer du ingenstans med en polisanmälan kan det vara bäst att ta kontakt med en fastighetsjurist som kan hjälpa dig genom hela processen med bedrägeriet. Här kan du läsa mer.

Låt en städfirma fixa flyttstädningen!

23 aug 2018

Alla som någon gång har flyttat, vet vilket otroligt stort jobb det är att flytta. Allt ska packas, planeras, rengöras och flyttas på innan allt är klart. Sedan ska man dessutom packa upp allt och möblera det nya huset. Innan det kanske man till och med behöver renovera huset innan man kan packar upp allt sitt pick och pack. Har den som flyttade ur huset, i sin tur inte städat ordentligt, måste man själv städa innan man kan flytta in sina grejer. Då får man skicka en räkning på städningen till dem som fuskade med städningen. För att inte själv råka ut för en städräkning blir man själv tvungen att städa ordentligt, eller så anlitar man en städfirma som tar hand om den viktiga flyttstädningen.

Flyttstädningen viktig och kan ge friktioner

Just flyttstädningen har varit föremål för trätor. Inte så konstigt att man just därför har infört regler för hur en flyttstädning ska se ut. Här brukar både hyresvärdar och andra vara noggranna med flyttstädningen. Har man ingen hyresvärd som håller koll på det, kan man alltid åberopa Mäklarsamfundets regler för hur en flyttstädning ska se ut om den ska anses som godkänd sådan.

Allt ska rengöras enligt reglerna

Enligt Fastighetsmäklarsamfundets regler, ska i princip ALLT rengöras för att de ska anse att städningen ska anses som godkänd. Där anser de att till och med väggarna och golven ska rengöras. Alla garderober och klädkamrar ska torkas ur. Alla badrummets ytor ska torkas rena, skåp och lådor vara rena, till och med fogarna ska vara rena, och vägg och golv bakom badkar ska vara städade. Golvbrunnarna ska vara rena, liksom bakom alla element. I köket ska alla vitvaror vara rena såväl in- som utvändigt.

I köket ska alla skåp vara rengjorda in- och utvändigt. Skafferier och förråd, soptunna och själva tomten ska vara ren. Allt som inte ingår i kök och badrum ska vara borta och slängda. Så när det kommer till Fastighetsmäklarnas regler räknas även saker som inte ska finnas kvar på tomten eller balkonger och altaner – om man inte har kommit överens om att nästa ägare vill överta vissa saker i huset eller på tomten. Det kan i så fall handla om barngungor och klätterställningar, eller altanmöbler och parkbänkar. De nya ägarna har rätt att forsla bort allt som man inte har kommit överens om på de gamla ägarnas bekostnad.

Anlita en städfirma i Nacka

Om det är så att du ska flytta inom eller från Nacka kan vi rekommendera denna städfirma för flyttstädningen. De städar enligt gällande flyttstädningsregler så anlitar du dem, behöver du inte oroa dig över att flyttstädningen inte skulle bli godkänd.

Läs mer om flyttstädning på www.flyttstädningnorrtälje.biz.

Viktigt att tänka på vid bostadsförsäljning

20 jul 2018

Under våren och sommaren är det hög tid, eller all time high för bostadsförsäljning. Det är under denna tid som de flesta börjar längta efter en egen trädgård att låta barnen springa barfota i. Eller så längtar vi efter de där mysiga grillkvällarna på altanen med trevliga vänner. Oavsett vad som ligger bakom önskan att köpa sig en ny bostad, vet alla som känner till något om bostadsmarknaden att det är under sommaren som de flesta bostadsförsäljningar äger rum. Så om det är så att du funderar på att sälja bostaden är det en bra tid just nu. 

Sälja en bostad är en hel vetenskap i sig. Många anlitar därför en mäklare som är erfaren och som vet vilka hinder som kan stå i vägen för en lyckad försäljning. Det gäller att känna till hur spekulanter går igång på och vad som är attraktivt i deras ögon. Allt sådant känner mäklarna till om och kan guida dig genom en bostadsförsäljning (om det är en duktig sådan vill säga). Har man inte en sådan, finns det några viktiga komponenter att ta hänsyn till om man vill få bostaden såld till det pris man önskar.

Fotografering

De allra flesta bostäder ska fotograferas inför en annonsering. Att inte ha bilder på den bostad som man vill sälja kan väcka misstankar. När man fotograferar en bostad gäller det att visa upp det allra finaste man har. Presentationen av bostaden ska vara så fin som möjligt. Att den är städad är det allra viktigaste. Ingen vill se avlagda, eller smutsiga kläder i en bostad som man ska tänka sig vilja köpa. Det får inte finnas smutsiga möbler när man fotograferar en bostad. Helst ska vitvaror skina i köket och badrummet. Det ska hänga snygga handdukar snyggt i badrummet.

Renovering

På samma sätt som en ostädad bostad kan anses vara oattraktivt kan en gammal och sliten bostad vara oattraktivt. Särskilt om det finns remsor av tapeten på ngåon vägg, eller hack i golvet, eller någon annan skada i bostaden. Då gäller det att man renoverar innan man tar bilder eller innan en visning av lägenheten. Den som köper bostaden, ska inte behöva renovera den direkt vid inflyttningen. Även om så skulle vara, blir hela bostaden mer attraktiv om den är någorlunda renoverad.

Styling

Har man svårt att få en bostad såld, kan det hänga på stylingen. En styling av en professionell stylist vet hur han eller hon ska inreda bostaden för att den ska vara så attraktiv som möjligt. En fräsch blomma här, färska frukter där och vips har man gjort en bostad attraktiv. Vi som är lekmän, förstår kanske inte hur viktigt det är, men den som har använt sig av styling inför en visning, vet att stylingen kan vara susen för att få bostaden såld.

Bostadsmarknaden i Stockholm störst

Den som har en bostad som ska bli såld i Stockholmstrakten vet att det är där som marknaden är som störst. Här är konkurrensen om försäljningen som störst. Ska man få ett bra pris på sin bostad gäller det att göra den så attraktiv som man bara kan. Ett av de viktiga knepen är att göra en visningsstädning i Stockholm och styla den på rätt sätt.

← Äldre inlägg