Överlåtelsebesiktning - för ett säkert husköp

Sida 2

Vet mer om hur bostadsvärderingar fungerar

1 feb 2018

Du som funderar på att sälja din lägenhet behöver en bostadsvärdering för att få en indikation av vad det slutgiltiga priset kan bli. Det bör has i åtanke att en bostadsvärdering just är en uppskattning – det slutgiltiga priset kan variera av flera olika skäl. Många väljer att titta själv på hur andra bostäder har sålt i samma område, men för att få en bra uppskattning krävs att en mäklare eller någon annan med kunskap kommer och gör en proper bostadsvärdering.

Förbered inför bostadsvärderingen

Innan du tar kontakt med en mäklare som sköter bostadsvärderingen kan du göra ett par förberedelser för att processen ska gå så snabbt och bra till som möjligt. Genom att mäklaren ges tillgång till relevant information kan du räkna med att värderingen blir mer precis.

 • Lånehandlingar
 • Hur mycket din bostad kostar dig i månaden
 • En lista över bostadens driftskostnader
 • Köpekontraktet
 • Kvitton på större renoveringar eller andra betydande förbättringar som skett i bostaden

Öka värdet

Den enskilt största faktorn för värderingen är läget. En dåligt renoverad bostad i centrala Stockholm kommer nästan i alla fall att säljas för mer än en snyggt nyrenoverad bostad på landsbygden i samma storlek. Läget är dock svårt att göra någonting åt. Oavsett om bostaden ligger i Stockholm eller ute på landsbygden finns det alltid saker att göra för att maximera värdet på försäljningen i fråga.

Det kan vara frestande att sätta igång med en totalrenovering för att göra bostaden mer attraktiv inför en försäljning. Visst säljer en nyrenoverad bostad bättre – men det kostar också en del att göra.

Något som anses svårt eller ganska svårt att få pengarna tillbaka på är köks- och badrumsrenoveringar. Att bygga altan i söderläge är exempel på något som brukar vara lätt att få tillbaka pengarna på. Vidare kan mycket göras på själva visningen för att öka intresset. Att städningen är utförd till perfektion och att homestylingen är snygg kan göra en hel del för att öka spekulanternas benägenhet att lägga ett bud.

Accepterat pris

Accepterat pris är ett fenomen som kom till efter att mäklare i Stockholm kom överens om att inte annonsera ut bostäder till mycket låga och orealistiska utgångspriser, så kallade lockpriser. I Stockholm och inte minst stadsdelar som Östermalm, Kungsholmen och Södermalm har det här börjat bli ett problem på senare år. Den som tittar på en lägenhet idag stöter inte helt sällan på termen ”accepterat pris”, som alltså ska ligga nära den summa säljaren är villig att släppa bostaden för.

Återvinning med container i Stockholm

9 nov 2017

Har ni en bostadsrättsförening med ett grovsoprum som är överfullt och aldrig blir tömt i tid? Detta är ett vanligt problem för bostadsrättsföreningar i Stockholm. Förutom att man använder minst ett rum i fastigheten som skulle kunna användas till något annat missbrukas också grovsoprummen av bostadsrättsinnehavare som slänger ner byggskräp istället för at själva köra till tippen med det. Och det pågår alltid en renovering någonstans. Visst är det bekvämt för de boende att ha nära till sitt grovsoprum och slänga sitt skräp, framför allt för de som inte har bil, vilket ju faktiskt är ganska vanligt i Stockholm. Men det finns ett alternativ för den bostadsrättsförening som vill erbjuda sina boende nära till återvinningen och ändå frigöra utrymme i fastigheten, och det är att hyra en container med jämna mellanrum.

En smart lösning

Att hyra en container för grovsopor är något som blir vanligare och vanligare bland bostadsrättsföreningar i Stockholm och det brukar alltid funka bra. De boende i föreningen får helt enkelt vänta mellan varven på att slänga sitt skräp, och är det något akut man vill bli av med så brukar man lösa det själv till slut. Det är ändå Stockholm vi talar om och det finns så många återvinningscentraler att det är få människor som inte har en inom åtminstone några kilometer.

Välj intervall och period

Fördelen med en container är att ni slipper överfulla utrymmen med hög brandrisk och att ni kan använda lokalen till något annat, exempelvis som kontor eller annan verksamhet. Här finns alltså lite pengar att tjäna på att hyra ut. I stället får ni en container utkörd till er några gånger per år, precis enligt era önskemål. Oftast brukar en förening ha en container utställd ett par veckor på våren, efter sommaren och över jul och nyår. Det brukar vara de perioder då flest människor har behov av att slänga skräp. I containerhanterande ingår också sorterande av grovsopor, dock brukar man inte tillåta elskrot och kemikalier, dessa typer av avfall får man i så fall betala extra för.

Hur enkelt som helst

Att hyra en container för grovsopor är enkelt i Stockholm, här finns många företag, till exempel detta, med ett brett utbud av tjänster inom containerhantering. En container för grovsopor är ofta väldigt stor och hanterar lätt de utrymmeskrav som krävs även i en stor förening. Blir containern full innan perioden är slut tömmer firman den och ställer dit en tom container istället. Det är helt föreningens behov som styr. Bor ni en liten förening med kanske bara ett hus kan ni välja mellan att hyra en mindre container, eller att gå ihop med andra föreningar i kvarteret och dela på kostnaderna. Där finns verkligen pengar att spara.

Ett bra beslut

Sätt er ner i föreningen och fundera på om det inte är dags att bygga om grovsoprummet till något som bättre gagnar medlemmarna. Ni blir av med ett problem och kan dessutom tjäna på lösningen. Kontakta en containerfirma och hör er för hur de på bästa sätt skulle kunna hjälpa er med era grovsopor.

Sveriges mest kända ”mögelhus”

3 nov 2017

Det kan vara en fantastisk arkitektur, underbart läge eller intressanta funktionella lösningar som skapar ett ovanligt intresse för en bostad – eller enorm mängd mögel. Det sista är visserligen ytterst ovanligt men hände med en bostad år 2016. De bilder som mäklaren la ut vid dess beskrivning visar en bostad som var helt omöjligt att bo i. Det handlade inte om mindre fuktskador eller mögelproblem. I detta fall var det snare att tala om en mögelinvasion. Eller som Expressen skriver ”Mögelhuset som ligger ute för försäljning är i behov av en rejäl mögelsanering”. Det är ändå en mild beskrivning. Taken, väggarna och delar av fönstren var delvis täckta av möglet.

Stort intresse

Även om mäklaren satte ett mycket lågt utgångspris för bostaden så hade han aldrig trott på så stort intresse. Inför första visningen var det mellan 60-70 sällskap som hade visat sig intresserade. Det var alltså långt över vad som är vanligt för en visning. Utgångspriset var 2,5 miljoner vilket kan låta högt men med tanke på läge var det extremt lågt. För jämför man mot vad villor går för i Stockholm och Göteborg i liknande läge får man vara beredd att lägga ut ett par miljoner till.

Obebott

Orsaken att det skapats så mycket mögel beror enligt mäklaren på att huset stått obebott under längre tid. Under denna tid har någon uppvärmning inte skett och med tiden kommer därmed fick fukten att övertaget och mögel fick möjligheten att växa och frodas.

Går att rädda med mögelsanering

För att ge en så korrekt bild av bostaden som möjligt hade mäklaren undersökt om det skulle gå att bo där om en mögelsanering genomfördes. Enligt bedömare skulle detta vara möjligt. Här får alltså köparen väga ihop kostnaden för bostaden samt för eventuell mögelsanering. Vad mögelsanering kostar i Stockholm beror på flera faktorer. Det är inget företag som väljer att gå ut med pris på hemsidan eftersom ingreppen är så olika omfattande. Detta i likhet med att en snickare inte skriver ut vad det kostar att bygga ”ett hus”. Något som även avgör priset är vad sanering ska ske från, bara mögel eller även asbest?

Kan bli ett prestigeobjekt

Mögelhuset låg i Göteborg så chansen är stor att ett företag från den stad får genomföra mögelsanering. Samtidigt är detta ett klassiskt ”prestigeobjekt”. Det skulle inte vara oväntat om ett flertal företag från Stockholm som jobbar med mögelsanering även visat intresse. Att få medial uppmärksamhet väger tungt och chansen att media lyfter upp detta projekt är stort. Inte minst i branschtidningar då detta är något av ”unikt fall”

När denna artikel publicerades var det inte offentligt om mögelsanering skulle genomföras eller om huset skulle tas bort för att ge plats till nya bostäder. Något liknande fall har inte rapporterats från Stockholm eller andra större städer.

Ta kontakt med en rörmokare

13 sep 2017

Att vara husägare innebär att man står på egna ben och att man själv har ett ansvar över skötseln och driften. Går någonting sönder så är detta något som också kommer att kosta pengar och det är också därför som man som husägare måste vara lite extra noggrann och genomföra regelbundna kontroller kring husets status. Det här gäller både in – och utvändigt och man kan här peka särskilt på tre stycken områden: taket, grunden och stammarna – tre stycken områden som kan föra med sig väldigt stora skador om de går sönder. Taket och grunden på ett hus är något som många husägare har koll på – man vet att ett tak har en begränsad livslängd och man vet att en dränering då och då är nödvändigt att genomföra för att undvika fukt-, vatten-, och mögelskador.

Stammarna är dock något som man har sämre koll på och man tar för givet att dessa ska hålla i all evighet. Något som de dessvärre inte gör och om de brister eller går sönder så kan detta innebära en ren katastrof – både kostnadsmässigt och sett till att man inte kommer att kunna leva i huset under tiden då reparationen pågår.

Tänker man efter så är det hela logiskt; varje gång man duschar, spolar i toaletten eller använder en kran så sliter detta på rör och ledningar som löper på insidan av huset och det är också dessa som man måste kontrollera med jämna mellanrum. Det här gör man genom att kontakta en rörmokare som med ny, avancerad teknik direkt kan ge ett svar på hur stammarna ser ut och i vilket skick de är i.

En rörmokare kontrollerar detta genom att föra in slangar i rören och där det finns kameror fästa i en änden; detta gör att den rörmokare man anlitat följa allt i realtid och även om stammarna skulle vara av god kvalitet så finns det även andra fördelar med en sådan kontroll.

En rörmokare sparar dina utgifter i Stockholm

Om vi säger att du äger ett hus i Stockholm där du upplever att det blir stopp i avloppen mer än normalt; att det kanske bubblar i handfaten eller att det luktar konstigt – det här kan vara ett tecken på att en stamspolning behöver genomföras. Något som alltså både upptäcks – vid kontrollen vi nämnde ovan – och utförs av den rörmokare du anlitar.

Kostnaden för en rörmokare är låg och dessutom så kan man använda rot-avdraget för dennes tjänster; något som gör att du kan dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. En rörmokare – om du har honom på plats i ditt hus i Stockholm – kan även se över ventilationen och hur mycket energi som ditt hus drar.

Det här kan sänka dina kostnader avsevärt och framförallt ge dig och din familj en bättre inomhusmiljö; undermålig ventilation är ett stort problem som för med sig onödiga sjukdomar, allergier och till och med astma. En rörmokare kan hjälpa dig med en kontroll även av detta samt hjälpa dig till bättre lösningar för ett behagligare inomhusklimat – oavsett om ditt hus ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Vill du veta mer så kontakta en professionell firma.

Mäklare erbjuder mer i Stockholm

23 aug 2017

De höga priserna för bostäder i Stockholm är något som skapat en stor konkurrens bland den yrkesgrupp som bistår vid en försäljning; mäklare har helt enkelt sett ett stort värde i att jobba i Stockholm och man kan där se att det finns ett enormt antal verksamma sådana. Det spelar heller ingen roll vilken stadsdel man råkar ha sin bostad i – mäklare finns överallt och står redo att erbjuda sina tjänster och sälja objektet i fråga till det absolut högsta slutpriset; till vilket pris som helst.

Med det sistnämnda menar vi att mäklare i Stockholm i många fall uppvisar ren och skär desperation och därmed säljer sina tjänster lågt samt inkluderar olika saker i priset som verkligen är till gagn för kunderna. I mångt och mycket kan man dra paralleller mellan mäklare i Stockholm och ungtjurarna i Tjuren Ferdinand som årligen visas på Julafton. De stångas, springer och visar upp sina muskler på samma sätt, men genom att istället visa upp vilka låga priser de tar, vilka tjänster som ingår samt hur mycket de tidigare lyckats sälja för. Det är sällan en person i Stockholm kan öppna sin ytterdörr utan att hitta ett erbjudande från en mäklare på hallmattan.

Frågan här är hur man som kund ska agera och hur du ska tänka om du går i säljastankar i Stockholm; ska du välja den billigaste mäklare du  hittar eller ska du basera ditt val på annat?

Vi röstar för det sistnämnda. Ett lågt pris för en mäklare är nämligen något du kan skaffa dig genom att ställa offerter mot varandra och använda dessa som ett verktyg i din förhandling. Även de större, mer etablerade mäklarhusen har nämligen en viss prutmån och dessa tycker vi att du i första hand ska rikta in dig på. Det är nämligen de som brukar erbjuda de mest attraktiva tilläggen och bäst förutsättningar för en försäljning till maximal vinst. Vi förklarar varför.

Anlita en etablerad mäklare i Stockholm

Om man dels ser till det faktum att man kan pruta på priset även hos de större mäklarhusen i Stockholm så ska man också se till varför man ska välja dem; de är helt enkelt bäst och det finns en anledning till att de är just störst. De tillägg som man sedan kan få på köpet kan handla om exempelvis Homestyling, professionell fotografering av bostaden, visningar helt anpassade och skräddarsydda efter specifika kunder och deras önskemål samt – framförallt – ett större kontaktnät.

Om vi för att förklara det sistnämnda säger att du ska köpa en bostad snarare än att sälja en sådan – vilken mäklare väljer du då? Förmodligen kommer du att känna dig tryggare med en etablerad sådan snarare än en mindre och detta har att göra med det dåliga rykte som branschen har i Stockholm.

En etablerad mäklare behöver inte använda sig av lockpriser eller riggade budgivningar för att sälja till ett högt slutpris och det är också därför som det är ett tryggare val både för köpare och för säljare.

Anlita en besiktningsman för framtida husköp

10 jul 2017

När man till exempel ska köpa ett hus är det av stor vikt att tänka på besiktningen. När man ska köpa hus har det allt mer blivit normalt att göra en besiktning. Idag har det till och med blivit så vanlig att många mäklare inkluderar besiktningen i priset på arvodet vid försäljning. Köparen har således undersökningsplikt när hen ska köpa sitt hus. Denna typ av besiktning kallas för överlåtelsebesiktning och är en process som genomförs av en besiktningsman före köpet där huset granskas från husgrunden till taknock. Det är väl investerade pengar för en noggrann byggteknisk undersökning av huset. På så sätt kan man känna sig trygg och säker på sitt val och att det med stor sannolikhet inte är något fel med huset och om så är fallet vet man vad som ska rätta till.

Om man å andra sidan vill sälja sitt hus kan man också beställa en besiktningsman som kontrollerar ditt hus. Då vet man med sig vilket skick huset befinner sig i vid försäljningen och slipper överraskas av eventuella brister och fel. Det kan vara värt att tänka på då man också vid försäljningen kan visa upp besiktningsprotokollet och eventuellt så kan affären därmed gå snabbare. Besiktningsmannens slutleverans är ett så kallat besiktningsutlåtande där de fel och brister som hittas specificeras. Besiktningen tar också hänsyn till de förutsättningar som gäller för huset, det vill säga husets konstruktion och ålder. Det är naturligt att att äldre byggnader har fler noteringar i ett besiktningsutlåtande och inte minst har äldre byggnader inte byggts med lika bra isolering och liknande.

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

En OVK-besiktning ska genomföras i alla byggnader med regelbundet intervall. Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid fastighetsägarens ansvar att se till att denna kontroll sker. I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för besiktningen. Denna ventilationskontroll är oerhört viktig för att hjälpa till att få en bättre inomhusmiljö. En besiktningsman i detta fall förutom att besiktiga ventilationssystems tekniska delar kan även föreslå åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. Kontroll av ventilation genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på vilken typ av ventilationssystem.

Fördelar med OVK

 • God driftekonomi
 • Bra inomhusluft
 • Nöjda hyresgäster
 • Lättare inlärning i skolor
 • Mer effektiv personal

OVK-besiktning är något som berör oss alla då syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett inomhusklimat som är tillfredsställande i huset. Kom ihåg att det är A och O att ha ett välfungerande ventilationssystem för att försäkra god luftmiljö i de flesta husbyggnader!

Ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm

25 apr 2017

I och med att Stockholm har en väldig omsättning gällande byten av bostäder så innebär detta att man alltid kan hitta en flyttfirma som hjälper till att genomföra en flytt från ett ställe till ett annat. Detta är naturligtvis möjligt även i andra städer men just i Stockholm så handlar det mer om att man i fler fall av dessa flyttar också direkt ser sig om efter en lämplig flyttfirma. Ska man flytta i en mindre stad så kanske man i första hand sköter om  allt som har med denna flytt på egen hand och här skiljer det sig alltså åt. I Stockholm tar man hjälp av en flyttfirma på en gång och detta tack vare av att dels priset och dels även servicen är väldigt skonsam just där och att man i Stockholm på ett helt annat sätt kan skräddarsy och få sin flytt anpassad efter sina egna krav och behov.

Där kan man alltså – tack vare den stora konkurrensen – som kund få en mer anpassad service och dessutom till ett lägre pris. Detta är också anledningen till att man i första hand ser sig om efter en lämplig flyttfirma då man ska flytta i Stockholm snarare en att sköta denna på egen hand. Lägger man därtill de olika saker som medkommer i en flytt i Stockholm där man främst ser att trafiksituationen, de långa avstånden och svårigheterna med att engagera vänner och bekanta – ja, då förstår man ännu bättre varför en flyttfirma där är det absolut bästa och smidigaste alternativet.

Skräddarsy din flytt med hjälp av en flyttfirma i Stockholm

Just det där med att man kan skräddarsy sin flytt i Stockholm är intressant och kommer sig alltså av den rådande konkurrensen som gör att verksamma flyttfirmor måste vara mer flexibla mot sina kunder. I detta ligger att man har särskilda tidpunkter, att saker som paketering och transport samt bärande av möbler ingår och att man även bistår med installation i det nya hemmet. 

Detta kan man inte ta för givet av en flyttfirma i någon annan stad men är alltså möjligt i Stockholm och dessutom till ett betydligt bättre pris. Man ska dock inte här förväxla ett billigt pris med bra kvalitet och i och med att just flyttbranschen blivit så pass attraktiv som den är i Stockholm så innebär det också – tyvärr – att många oseriösa aktörer sökt sig dit.

Här kan det alltså vara av värde att som kund vara medveten om det i Stockholm finns en risk i att anlita en flyttfirma och att man där – på ett helt annat sätt – måste göra sin läxa så att man inte blir lurad. Här får man alltså kolla referenser och tidigare kunder, men främst så måste man låta det sunda förnuftet tala. Erbjuder en flyttfirma i Stockholm assistans med din flytt till ett alltför lågt pris – ja, då är det också troligt att detta är för bra för att vara sant och då bör du också överväga att anlita en annan.

Stockholms Stadsbud är en erfaren flyttfirma i Stockholm som du kan vända dig till.

Vad kan du göra om din flyttstädning inte blir godkänd?

11 apr 2017

Det ska sägas med en gång. Det finns övernitiska hyresvärdar i Stockholm som kritiserar städningen fast den som flyttar gjort allt som går för att rengöra sin gamla bostad. Sådana värdar är ofta svåra att tas med. Det du kan göra är att be om lista på de saker som hyresvärden vill förbättra och åtgärda dessa. Men om din städning får klagomål och dessutom nya klagomål dyker upp efter nya besiktningar kan det vara bättre att anlita en städfirma. En städfirma arbetar med professionell personal som vet vad som krävs för att du ska få en godkänd flyttstädning i Stockholm.

Kanske räcker inte det heller. Du har städat och städfirman har städat. Ja i så fall har du att göra med en riktigt jobbig hyresvärd. I ett sådant här läge kan det vara på sin plats att ta hjälp av hyresgästföreningen. För det kan inte vara okej att en värd ställer orimligt höga krav på dig som tidigare hyresgäst i fastigheten. Ibland är det helt enkelt så att lägenheten är sliten och gammal. Det behöver tapetseras och ytskikten målas om. Om fogarna mellan kakelplattorna har börjat släppa är det inget problem som du kan städa bort! Tvärtom. Ju mer du gnuggar med borstar och skrubbverktyg, desto mer kommer fogmassan att släppa.

Genom att anlita en städfirma redan från början kan du slippa en del av de här problemen.

Det här ingår i en flyttstädning:

Här under kan du se vilka moment som i regel ingår i en flyttstädning. Om du har gjort dessa bör du ha kommit i alla fall en god bit på väg mot en godkänd flyttstädning.

 • Tak, väggar, golv ska vara rengjorda så att hela lägenheten är rejält urstädad innan nästa hyresgäst ska ta över. Dammsug golven och våttorka dem sedan.
 • Rengör dörrarnas karmar. Det samma gäller dörrlister och fotlister samt lägenhetens fönster och fönsterkarmar. Torka alla handtag så att gamla fingermärken försvinner. Du ska självklart också putsa fönsterna.
 • Torka ur eventuella väggfasta hyllor, lådor och skåp.
 • Lampor och armaturer i lägenheten ska torkas och dammas av.
 • Toastolen ska städas noga, såväl inuti som utanpå.
 • Kalkavlagringar i badkar, dusch samt tvättställ ska rensas bort. Gör rent i fogarna mellan kakelplattorna. Här är det bra att använda en mjuk skrubbborste som verkligen kommer åt skiten.
 • Har lägenheten badkar med front? Då ska fronten på badkaret plockas loss och du ska rengöra under badkaret.  Rengör också avloppsbrunnen. Kranar och vreden i metall ska torkas så att de blänker.
 • Alla speglar i hushållet ska putsas.
 • Samtiliga vitvaror ska vara rengjorda (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, spis och köksfläkt, kyl och frys). Dessa ska även vara rengjorda på baksidan, du ska alltså dra fram din spis och dammsuga och torka bort gamla matrester som ramlat ner på spisens kanter.
 • Ventilerna ska vara rengjorda på så sätt luft lätt kan passera.
 • Bänkskivor i kök och andra arbetsytor ska städas noga.
 • Om du har uteplats eller en balkong ska också den rengöras.

 

Därför ska du anmäla nytt Attefallshus i Stockholm

17 feb 2017

Attefallshus är som du säkert känner till en mindre byggnad du har rätt att bygga på din mark utan bygglov. Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus kan i regel sedan maj 2014 bygga Attefallshus utan lov men däremot behöver du skicka in en anmälan om att du tänker bygga Attefallshuset och få ett startbesked från kommunen. Det finns dock områden inom Stockholms stad som är undantagna från de så kallade “Attefallsreglerna”.

Det finns nämligen områden i Stockholms stad som anses särskilt värdefulla och där gäller andra regler, det betyder inte att du inte alls får sätta upp ett Attefallshus men det är inte bara att tuta och köra som i andra bostadsområden. Stockholm har som huvudstad flera områden i staden som anses vara av riksintresse. Det gör att de här områdena ihop med Nationalstadsparken och Stockholms trädgårdsmijöer inte omfattas av bygglovsbefrielsen som annars gäller för Attefallshus i Sverige.

De områden som räknas som riksintressanta med småhusbebyggelse i Stockholm är:

Alvik

Bällsta

Eneby, Enskededalen, Enskedefältet, Enskede gård

Gamla Enskede

Höglandet, Hökmossen

Nockeby, Nockebyhov, Norra Ängby, Norra Ängby

Olovslund

Pungpinan

Sköndal, Smedslätten, Stora Mossen, Svedmyra, Södra Ängby

Tallkrogen

Ulvsunda

Ålsten

Äppelviken

Attefallshus som komplement

Tanken med Attefallshusen är att de kan fungera som ett komplement till den fasta bostaden. Som extra rum för en stor familj, som förråd, ett litet sommarhus på gården, övernattningsstuga eller som ett litet boende för en student som vill hyra en mindre bostad under sin utbildning. Intill bostadshuset får du som äger bostadshus och som är markägare bygga en eller fler fristående Attefallshus på 25 kvadratmeter. Den totala arean för bygget får alltså vara högst 25 kvadratmeter - det går inte att lägga till en större altan runt om Attefallshuset och bara tro att det ingår utan att ansöka om bygglov.  Ett Attefallshus får inte byggas högre än 4 meter upp till taknocken. Det är viktigt att du håller koll på avståndet till grannarna. Avståndet till grannens tomt ska vara 4,5 meter. Minst! Du kan inte heller bygga ett Attefallshus nära en järnväg, avståndet måste vara så att Attefallshuset är placerat minst 30 meter från järnvägsspårets mitt.

Om ditt Attefallshus ska brukas som en komplementerande del till ditt eget bostadshus måste den nya byggnaden också uppfylla de tekniska krav som finns i plan- och bygglagen. Det gäller även kraven på tillgänglighet. Attefallshus är lättare att bygga eftersom de inte behöver bygglov i stora delar av Sverige, men Attefallshus kan självklart ändå inte byggas på strandskyddade områden hur som helst. Vill du sätta upp ett Attefallshus på strandskyddat område? Då måste då ansöka om dispens. En sådan åtgärd är du skyldig att anmäla.

Mer information om attefallshus: http://www.attefallshusstockholm.nu/.

Ventilation, en viktig del av VVS i Malmö

31 dec 2016

Luften som vi dagligen andas är något som vi tar för given och vi tänker sällan på om den är av sämre kvalitet. Med detta tänker vi primärt på de lokaler vi dagligen vistas i – exempelvis hemmet, våra jobb samt skolorna där våra barn tillbringar sina dagar. Att luften i fråga ska kunna cirkulera och hela tiden vara fräsch och frisk är det faktiskt lag på; detta sedan Riksdagen 1991 tog beslutet om OVK och OVK besiktningar.

Man upplevde nämligen att ventilationen i många svenska fastigheter och byggnader var under all kritik och där man riskerade att – på sikt – fara illa av att vistas i dessa. OVK betyder Obligatorisk Ventilations Kontroll och där man på ett givet datum som fastighetsägare måste få sin fatsighet/sina lokaler inspekterade och besiktigade.

Skulle du exempelvis äga en fastighet i Malmö så ligger det på ditt ansvar att underhålla din ventilation och systemen för dessa; skulle en OVK besiktning visa att det finns brister – ja, då måste du inom en viss period korrigera dessa brister. Annars riskerar du ett vite. Det här, om något, visar på att just ventilation är en viktig del i våra dagliga liv – tar man beslut på Riksdagsnivå så vet man också att det är allvar.

Hur vet du då om ventilationen de facto är bristfällig? Ja, det finns några varningsignaler och vi kan använda dina barn som exempel. Vi kan säga att dessa går i en skola i Malmö där de varje dag kommer hem trötta och griniga på ett sätt som du inte känner igen. Du ringer runt och upptäcker att även andra föräldrar reagerat på samma sätt gällande sina barn. De går till skolan och är pigga, de orkar ungefär fram till lunch innan en dipp kommer. Där och då slutar koncentrationen fungera, klassen blir stimmig, den blir grinig och läraren kan inte längre lära ut de saker som står skrivna i läroplanen. Troligt är här att skolan har bristfällig ventilation och att det är dags att ta tag i detta genom att ringa ett företag inom VVS i Malmö.

Kontakta ett företag inom VVS i Malmö

Samma exempel går att applicera till dig själv och ditt jobb; klarar du en hel dag utan problem så är ventilationen förmodligen helt okj; känner du bristande koncentration, irritation och känner att det exempelvis är för varmt – ja, då ska också fastighetsägaren anlita ett företag inom VVS i Malmö. VVS – ska här tilläggas – är det samlade namnet för områdena Värme, Ventilation och Sanitet.

Även i ditt eget hem så kan du tjäna på att ringa ett företag inom VVS och samma varningssignaler finns där som i exemplen skola och jobb; trötthet, dålig koncentration och irritation. Undermålig ventilation kan även leda till fukt- och mögelskador i ditt hem, det kan ge allergi och astma och det är – helt enkelt – inte en miljö där du vill se dina barn växa upp. Låt ett företag inom VVS göra en besiktning redan idag om du upplever att din ventilation inte uppfyller kraven.