Överlåtelsebesiktning - för ett säkert husköp

Sida 2

Därför ska du anmäla nytt Attefallshus i Stockholm

17 feb 2017

Attefallshus är som du säkert känner till en mindre byggnad du har rätt att bygga på din mark utan bygglov. Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus kan i regel sedan maj 2014 bygga Attefallshus utan lov men däremot behöver du skicka in en anmälan om att du tänker bygga Attefallshuset och få ett startbesked från kommunen. Det finns dock områden inom Stockholms stad som är undantagna från de så kallade “Attefallsreglerna”.

Det finns nämligen områden i Stockholms stad som anses särskilt värdefulla och där gäller andra regler, det betyder inte att du inte alls får sätta upp ett Attefallshus men det är inte bara att tuta och köra som i andra bostadsområden. Stockholm har som huvudstad flera områden i staden som anses vara av riksintresse. Det gör att de här områdena ihop med Nationalstadsparken och Stockholms trädgårdsmijöer inte omfattas av bygglovsbefrielsen som annars gäller för Attefallshus i Sverige.

De områden som räknas som riksintressanta med småhusbebyggelse i Stockholm är:

Alvik

Bällsta

Eneby, Enskededalen, Enskedefältet, Enskede gård

Gamla Enskede

Höglandet, Hökmossen

Nockeby, Nockebyhov, Norra Ängby, Norra Ängby

Olovslund

Pungpinan

Sköndal, Smedslätten, Stora Mossen, Svedmyra, Södra Ängby

Tallkrogen

Ulvsunda

Ålsten

Äppelviken

Attefallshus som komplement

Tanken med Attefallshusen är att de kan fungera som ett komplement till den fasta bostaden. Som extra rum för en stor familj, som förråd, ett litet sommarhus på gården, övernattningsstuga eller som ett litet boende för en student som vill hyra en mindre bostad under sin utbildning. Intill bostadshuset får du som äger bostadshus och som är markägare bygga en eller fler fristående Attefallshus på 25 kvadratmeter. Den totala arean för bygget får alltså vara högst 25 kvadratmeter - det går inte att lägga till en större altan runt om Attefallshuset och bara tro att det ingår utan att ansöka om bygglov.  Ett Attefallshus får inte byggas högre än 4 meter upp till taknocken. Det är viktigt att du håller koll på avståndet till grannarna. Avståndet till grannens tomt ska vara 4,5 meter. Minst! Du kan inte heller bygga ett Attefallshus nära en järnväg, avståndet måste vara så att Attefallshuset är placerat minst 30 meter från järnvägsspårets mitt.

Om ditt Attefallshus ska brukas som en komplementerande del till ditt eget bostadshus måste den nya byggnaden också uppfylla de tekniska krav som finns i plan- och bygglagen. Det gäller även kraven på tillgänglighet. Attefallshus är lättare att bygga eftersom de inte behöver bygglov i stora delar av Sverige, men Attefallshus kan självklart ändå inte byggas på strandskyddade områden hur som helst. Vill du sätta upp ett Attefallshus på strandskyddat område? Då måste då ansöka om dispens. En sådan åtgärd är du skyldig att anmäla.

Mer information om attefallshus: http://www.attefallshusstockholm.nu/.

Ventilation, en viktig del av VVS i Malmö

31 dec 2016

Luften som vi dagligen andas är något som vi tar för given och vi tänker sällan på om den är av sämre kvalitet. Med detta tänker vi primärt på de lokaler vi dagligen vistas i – exempelvis hemmet, våra jobb samt skolorna där våra barn tillbringar sina dagar. Att luften i fråga ska kunna cirkulera och hela tiden vara fräsch och frisk är det faktiskt lag på; detta sedan Riksdagen 1991 tog beslutet om OVK och OVK besiktningar.

Man upplevde nämligen att ventilationen i många svenska fastigheter och byggnader var under all kritik och där man riskerade att – på sikt – fara illa av att vistas i dessa. OVK betyder Obligatorisk Ventilations Kontroll och där man på ett givet datum som fastighetsägare måste få sin fatsighet/sina lokaler inspekterade och besiktigade.

Skulle du exempelvis äga en fastighet i Malmö så ligger det på ditt ansvar att underhålla din ventilation och systemen för dessa; skulle en OVK besiktning visa att det finns brister – ja, då måste du inom en viss period korrigera dessa brister. Annars riskerar du ett vite. Det här, om något, visar på att just ventilation är en viktig del i våra dagliga liv – tar man beslut på Riksdagsnivå så vet man också att det är allvar.

Hur vet du då om ventilationen de facto är bristfällig? Ja, det finns några varningsignaler och vi kan använda dina barn som exempel. Vi kan säga att dessa går i en skola i Malmö där de varje dag kommer hem trötta och griniga på ett sätt som du inte känner igen. Du ringer runt och upptäcker att även andra föräldrar reagerat på samma sätt gällande sina barn. De går till skolan och är pigga, de orkar ungefär fram till lunch innan en dipp kommer. Där och då slutar koncentrationen fungera, klassen blir stimmig, den blir grinig och läraren kan inte längre lära ut de saker som står skrivna i läroplanen. Troligt är här att skolan har bristfällig ventilation och att det är dags att ta tag i detta genom att ringa ett företag inom VVS i Malmö.

Kontakta ett företag inom VVS i Malmö

Samma exempel går att applicera till dig själv och ditt jobb; klarar du en hel dag utan problem så är ventilationen förmodligen helt okj; känner du bristande koncentration, irritation och känner att det exempelvis är för varmt – ja, då ska också fastighetsägaren anlita ett företag inom VVS i Malmö. VVS – ska här tilläggas – är det samlade namnet för områdena Värme, Ventilation och Sanitet.

Även i ditt eget hem så kan du tjäna på att ringa ett företag inom VVS och samma varningssignaler finns där som i exemplen skola och jobb; trötthet, dålig koncentration och irritation. Undermålig ventilation kan även leda till fukt- och mögelskador i ditt hem, det kan ge allergi och astma och det är – helt enkelt – inte en miljö där du vill se dina barn växa upp. Låt ett företag inom VVS göra en besiktning redan idag om du upplever att din ventilation inte uppfyller kraven.